Covid 19

”Digitala idéforum kommer vi fortsätta med”

– För distriktet tror vi att det främst kommer att vara digitala arrangemang i fortsättningen, säger Olle Häggström, IOGT-NTO Mitt.

Under senvintern och våren genomförs i IOGT-NTO Mitt och Norr gemensamma idéforum digitalt. Resultatet så lyckat att man beslutat att fortsätta till hösten.

– Det här är en enkel form som vi absolut kommer att fortsätta med. Vi hade fem tillfällen som lockade mellan 18 och 30 deltagare att vara med och diskutera. Och de kom inte bara från våra distrikt. Man kan ju delta varifrån som helst i landet, säger Olle Häggström, ordförande i IOGT-NTO Mitt.

Under våren har forumen behandlat strategiska frågor, som en förberedelse för IOGT-NTO:s kongress där en ny strategi ska antas. Vid varje tillfälle har en gäst, som är särskilt insatt i frågan, bjudits in.

”Lina Boberg från förbundsstyrelsen var med när vi talade om organisationskultur.”

– Lina Boberg från förbundsstyrelsen var med när vi talade om organisationskultur, Kim Reenaas, IOGT-NTO:s generalsekreterare, var med på temat engagemang, Kalle Dramstad, politisk sekreterare på IOGT-NTO, när vi pratade alkoholpolitik, och Simon Svensson, vd på Våra gårdar, när vi pratade fastigheter.

Framöver tror Olle Häggström att forumen kan komma att handla om nästan vad som helst.

– Medlemmar som har en särskild kunskap eller ett särskilt engagemang för något kan dela med sig till oss andra. På ett videomöte i höstas dök en medlem upp som inte deltagit i någon aktivitet tidigare. Det visade sig att han jobbade med suicidprevention. Det var ju ett intressant och viktigt ämne som kan beröra även oss, så vi ordnade ett extra möte på det temat.

”Vi har ju Idas och Kamillas quiz också, som vi kommer att fortsätta stödja så länge de vill hålla på.”

Sammanslagningen av IOGT-NTO:s distrikt i kombination med pandemin har bidragit till att flytta ut verksamheten på nätet.

– När vi kan ha fysiska träffar igen kommer de nog att ordnas på lokalplanet. För distriktet tror vi att det främst kommer att vara digitala arrangemang i fortsättningen. Vi har ju Idas och Kamillas quiz också, som vi kommer att fortsätta stödja så länge de vill hålla på. 

Det quiz han syftar på är medlemmarna Kamilla Andersson och Ida Krusevi som kört digital frågesport i Facebook-gruppen IOGT-NTO-medlem under hela pandemin.

”Digitala möten är visserligen mer tröttande, men så skönt att slippa alla resor och att vara hemma när mötet är slut.” 

Många oroade sig för hur det skulle gå att arbeta i en distriktsstyrelse när distriktens geografiska storlek ökade. Olle Häggström tror inte längre att det är något större problem.

– Det blir nog digitala möten och så kanske vi ses ett par gånger per år för lite längre träffar med övernattning. Vi har ju lärt oss och kommit igång med digitala möten. De är visserligen mer tröttande, men så skönt att slippa alla resor och att vara hemma när mötet är slut. 

”Det finns en risk att det blir ett demokratiunderskott.”

Alla är dock inte lika bekväma med de digitala mötesformerna.

– Flera av våra föreningar har inte haft årsmöte än. I min förening lyckades vi genom att samla åtta personer i föreningslokalen, åtta i NBV-lokalen och resten hemifrån. Det finns en risk att det blir ett demokratiunderskott. Det har heller aldrig varit så svårt att få folk att vilja vara ombud på kongressen. 

Vad beror det på tror du?

– Det är ett stort ansvar att vara ombud, men i år, när kongressen hålls digitalt, får man inte fördelarna av att träffa folk från hela landet. Det är kanske inte så många som vill tillbringa en semestervecka framför en dator. 

Mer från Accent