Junis

Barnkonvention spelar roll – ska skydda mot droger

Under kampanjveckan Spela roll! uppmärksammas barn i familjer med alkoholproblematik – i år med särskilt fokus på barnkonventionen. Junis är en av organisationerna bakom kampanjen.

Kampanjen, som handlar om barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion, inträffar alltid den vecka då Alla hjärtans dag infaller, i år 10–16 februari. Flera organisationer ligger bakom kampanjen, bland annat: Blå Bandet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och Junis.

– Vi vet att många barn lever i familjer där det dricks för mycket alkohol. Spela roll är en vecka där vi kraftsamlar för att allmänheten ska få mer information, men mycket också för de som är yrkesverksamma och möter många barn och ungdomar, säger Mona Örjes, ordförande i Junis.

I Sverige genomfördes kampanjveckan för första gången 2011. Mona Örjes berättar att de haft många olika teman och målgrupper genom åren, exempelvis med inriktning på politiker, lärare och förskolepersonal.

Foto: Ulrica Ambjörn

I år fokuserar kampanjen på FN:s barnkonvention, där det bland annat står att ”Barn ska skyddas från narkotika”, ”320 000 barn i Sverige påverkas negativt av sina föräldrars alkoholanvändande – Alla barn har rättigheter” och ”Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.”

Barnkonventionen blev svensk lag den första januari i år, därför finns det också anledning för många aktörer att se över sina rutiner, och förtydliga uppdrag för att leva upp till konventionens artiklar, enligt kampanjorganisatörerna.

– När många tänker på barnkonventionen, tänker de genast på rättigheterna för barn i andra länder. Men den gäller för alla barn. Det kan vara barn som har det ganska bra hemma, men som också behöver stöd.  Att lyssna på de barnen är jätteviktigt, säger Mona Örjes.

Tidigare kallades kampanjen för ”Vart femte barn”, eftersom att det är ungefär så många barn i Sverige som lever i en familj med riskbruk av alkohol. Enligt Mona Örjes är det viktigt att fortsätta lyfta frågan inför  yrkesverksamma som möter barn och unga, eftersom man vet att det finns elever i alla klasser som behöver sådant stöd.

Mer från Accent