IOGT-NTO-rörelsen

Avvecklat stöd ”ett hårt slag”

Sidas stöd till civilsamhällets information och kommunikation om bistånd avvecklas, vilket påverkar IOGT-NTO-rörelsen.

I regleringsbrevet till den statliga biståndsmyndigheten Sida för 2023 meddelar regeringen att de kommer att se över om Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället ska avslutas.

Inom ramen för den så kallade infokom-strategin har civilsamhället kunnat söka pengar från Sida för att i Sverige kommunicera om utvecklingsfrågor. Syftet har varit att informera om svenskt utvecklingssamarbete i världen, främja en öppen debatt i samhället och stärka engagemanget för en rättvis och hållbar global utveckling. 

Under den tid som översynen pågår minskas budgeten från 155 miljoner till 20 miljoner kronor. En av de civilsamhälles-organisationer som påverkas är IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete.

– Stödet har tidigare delats mellan Sida och en stor grupp organisationer som granskat makthavare, bistånd, svensk handel och politik, och ökat kunskap om demokrati, mänskliga rättigheter, de globala målen och mycket mer. Detta arbete riskerar nu att tystna, kommenterar Maria Bergqvist, kommunikationsansvarig IOGT-NTO-rörelsen.

– Under avvecklingsperioden får samtliga som har pågående avtal för 2023, 8 procent av årets budget. För oss räcker det endast till att slutrapportera tidigare års arbete.

För IOGT-NTO-rörelsens del innebär neddragningen enligt Maria Bergqvist att de inte kommer kunna ge förbunden bidrag och stöd för att genomföra aktiviteter för att öka global kunskap och engagemang i samma omfattning som hittills.

– Till exempel Junis globala inspiratörer och det rörelsegemensamma konstprojektet Vi-skapar-framtiden. Det blir helt enkelt utmanande för oss att fortsätta utveckla vår kommunikation och påverkan. Men än allvarligare är att svenska folket och beslutsfattare inte längre kommer kunna få den viktiga information och kunskap som civilsamhället bidragit med genom sina unika samarbeten.

– Vi är en av få organisationer som lyfter alkoholens påverkan på folkhälsa, säkerhet och fattigdom. Tack vare bidrag från förbunden kommer vi kunna fortsätta göra detta så bra vi bara kan – och arbetar just nu hårt för att se hur vi bäst lägger upp det framöver. Men självklart är detta beslut ett hårt slag mot alla oss som vill granska, öka kunskapen, och påverka världen till det bättre, säger Maria Bergqvist.

Mer från Accent