England

Nästan var tredje ung i England är nykterist

Ny forskning på 14–16-åriga engelsmän visar att allt fler helt och hållet avstår från alkohol.

Mer än 25 procent av ungdomarna som deltog i studien anser sig vara nykterister (”non-drinkers”). Forskarna på University Collage London tror att normerna kring alkohol håller på att förändras bland unga och att det har blivit mer mainstream att inte dricka alls. Det rapporterar The Guardian.

2005 var gruppen som uppgav att de inte alls drack 18 procent unga. 2015 var samma siffra 29 procent. Precis som i Sverige visar även denna studie att de ungdomar som dricker alkohol dricker mindre än tidigare.

2005 uppgav 43 procent av ungdomarna att de drack alkohol bortom rekommenderade gränser. Tio år senare hade den siffran sjunkit till 28 procent. Även berusningsdrickande har blivit mindre vanligt.

Vissa grupper av ungdomar följer dock inte med i trenden. Det handlar främst om rökare, etniska minoriteter och unga med mental ohälsa.

Mer från Accent