Alkoholen och samhället

Ungas blodkärl skadas av alkohol

Redan i tonåren kan artärerna ta skada av alkohol. Värst är det för dem som både röker och dricker.

17-åringar som dricker eller röker uppvisar artärer som redan börjat stelna. Det visar en studie som nyligen publicerades i European Heart Journal och som rapporterades TT.

Bakom studien står Frida Dangardt som också ingår bland de forskare som varje år producerar IOGT-NTO:s forskarrapport om alkohol. Hon är även läkare och forskare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Ju mer ungdomarna i studien druckit desto större är skadan på artärerna. De som både röker och dricker har också de största skadorna. Att inta stora mängder alkohol vid ett och samma tillfälle verkar också vara en bidragande faktor till kärlstelhet hos ungdomar.

– Kärlstelhet är ett tidigt tecken på hjärt-kärlsjukdom. Det intressanta är att man ser det här redan hos 17-åringar. Det här är första gången man ser detta i en längre, uppföljande studie, säger Frida Dangardt till TT.

För Frida Dangardt är studiens resultat ytterligare ett bevis på att det inte finns någon nedre gräns för när alkoholkonsumtion blir farligt.

Studien baserar sig på data från den så kallade Alspac-studien med fler än 14 000 deltagare som följts sedan födseln 1992. 1 266 av dessa undersöktes regelbundet under tonåren för alkohol- och tobaksrelaterade skador.

Mer från Accent