Forskning

Tolvstegsbehandling effektiv för helnykterhet

En ny översiktsstudie stärker det vetenskapliga stödet för tolvstegsmetoden. "Tolvstegsbehandling bör finnas med i behandlingsutbudet", säger Joar Guterstam.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har granskat en brittisk översiktsstudie om tolvstegsbehandling. Utvärderingen drar slutsatsen att tolvstegsbehandling har bra effekt mot skadligt alkoholbruk eoch beroende.

För att uppnå ”kontinuerlig” nykterhet var tolvstegsbehandling något mer effektiv än de andra behandlingar som togs upp i översikten, det vill säga kognitiv beteendeterapi, KBT, och motivationshöjande behandling, MET. I övrigt presterade de tre terapiformerna relativt lika.  

Kontinuerlig nykterhet innebär att patienterna helt avstår från alkohol, något som är ett stort fokus inom just tolvstegsbehandling. Att räkna sina nyktra dagar är en grundpelare i metoden.

– Det kanske är därför tolvstegsmetoden sticker ut. För de flesta patienter är det huvudsakliga hur vardagen ser ut, och hur man lyckas förhålla sig till alkohol på sikt. Med en kontinuerlig nykterhet får kroppen en chans att återhämta sig, men det är absolut inte den enda relevanta punkten att bedöma, säger Joar Guterstam, specialistläkare inom psykiatri och beroendemedicin och en av de som granskat den brittiska översiktsstudien.

En brist i studien är dock att man inte gjort skillnad på korta och långa insatser med tolvstegsbehandling. En kort insats kan innebära att vården hänvisar patienten till Anonyma alkoholister, som är en fristående organisation, och därmed räknas inte medlemskapet där som en vårdinsats. En mer långvarig tolvstegsbehandling kan innebära att patienten får åka på en månadslång behandling.

– Det gör det svårare att dra slutsatser från materialet. Det skulle behövas fler jämförande studier där, säger Joar Guterstam.

SBU anser att den brittiska översikten styrker det vetenskapliga underlaget för tolvstegsbehandling mot alkoholberoende.

– Den här översikten styrker att tolvstegsbehandling bör finnas med i behandlingsutbudet vid alkoholberoende. Det har en plats där, men det är svårt att säga att tolvstegsbehandling bör rekommenderas framför andra insatser. Då måste man väga in fler faktorer.

– Om det nästan är lika effektivt med fem korta motiverande möten som med en månadslång insats så kommer man att välja det enklare. Den långa insatsen stänger ute de som inte kan åka bort en månad för behandling, säger Joar Guterstam.

Det finns en del forskning sedan tidigare kring tolvstegsprogrammet. Men Joar Guterstam poängterar att det är skillnad på tolvstegsbehandling inom en professionell miljö och hur metoden används av bland andra Anonyma alkoholister.

– Anonyma alkoholister är ju en helt gratis självhjälpsverksamhet utanför hälso- och sjukvården, och den verksamheten har inte studerats i sig. Sjukvården har ingen kontroll över hur de gör. Det kan vara viktigt att hålla isär de bitarna eftersom de är olika.

Han tycker att det är positivt att det forskas mer på beroendebehandlingar utan läkemedel.

– Den här översikten tar upp många nya studier som tillkommit på senare år. Den ger en tydligare bild som försvarar tolvstegsbehandlingens plats i behandlingsarsenalen.

Mer från Accent