Stressforskning

Tidig alkoholdebut tros öka risken för kronisk stress

Att dricka alkohol i tidiga tonåren kan öka risken för att drabbas av kronisk stress senare i livet.

En ny studie från Binghamton University i New York tyder på en ökad risk för den som dricker alkohol under de tidiga tonåren att utveckla sårbarhet för kronisk stress. Bakgrunden till de nya rönen är en studie på råttor som forskarna genomfört. Unga råttor har dagligen fått alkohol, och har sedan i vuxen ålder undersökts.

Linda Spear, professor i psykologi och ledare av forskningsgruppen, förklarar att stresshormoner frisätts naturligt i stressade situationer för att försätta kroppen i handlingsberedskap vid fara. För varje gång som individen utsätts för stressen minskar hormonpåslaget, det sker alltså en anpassning.

Denna anpassning skedde dock inte bland de råttor som av forskarna dagligen matats med alkohol. Som vuxna visade det sig att hannarna inte anpassat sig till stressfyllda situationer, hormonpåslaget var det samma varje gång de utsattes för stress.

– De högre hormonnivåerna hjälper dig att reagera vid fara, och det är viktigt att det fungerar, men det är inte bra att ha fortsatt höga nivåer över tid, eftersom det har negativa effekter på en rad system i kroppen, säger Linda Spears till Sciencedaily.com.

Studien är en del av ett nationellt program vid National Institute of Alcohol and Alcohol Abuse.

– Studien visar på bestående effekter av tidig alkoholkonsumtion, och de är inte oskyldiga. Nu ska vi försöka förstå mekanismerna bakom i syfte att  förebygga och minska skadorna av tidigt alkoholbruk.

Mer från Accent