Covid 19

Sverige: Mindre alkohol och mer narkotika

De gymnasieelever som påverkats mest negativt under pandemin använder mer narkotika. Det visar en ny rapport från CAN.

I årets undersökning av skolelevers drogvanor har Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, lagt till frågor om pandemin. Frågorna redovisas för gymnasieelever som påverkats mest genom att deras undervisning ofta genomförts på distans.

Resultaten redovisas i en ny rapport. Av den framgår att de flesta har påverkats mycket av pandemin. 84 procent uppgav att de blivit distansundervisade. Umgänget med kompisar var det som påverkats minst, trots det uppgav 42 procent minskat umgänget i stor utsträckning.

Ju mer negativt en elev påverkats av pandemin desto större var sannolikheten att eleven använt narkotika de senaste tolv månaderna. 

En tydlig pandemieffekt är att de som fått sin fritid och sitt umgänge mest begränsat också visade flest psykosomatiska symptom. Det motsatta gällde dock alkohol och tobak. Ju mer fritiden och umgänget begränsats ju mindre alkohol drack eleven, och desto mindre var sannolikheten att eleven rökt tobak det senaste året. 

Generellt har inte eleverna mått sämre under pandemin än 2018, då samma frågor ställdes. Frågorna handlade om huvudvärk, ont i magen, svårt att somna, , stress och deppighet. 

Det var något vanligare att ha haft huvudvärk eller magont minst en gång i veckan 2018, medan det i stället var något vanligare att eleverna känt sig stressade 2021. Liksom vid tidigare mätningar rapporterar flickorna fler psykosomatiska besvär än pojkarna.

För att ta reda på om eleverna påverkats av pandemin fick de besvara frågor om familjelivet, om förälder eller vårdnadshavare arbetat i hemmet eller förlorat sin inkomst, om det varit bråkigare hemma, om de spenderat mer tid hemma, om de förlorat egen inkomst av extrajobb eller sommarjobb.

Nästan en fjärdedel, 23 procent, upplevde stor ökad oro, och 8 procent hade i stor utsträckning upplevt mer konflikter eller bråk hemma.

Mer från Accent