Covid 19

USA: Mindre alkohol och mer cannabis

En ny studie visar att andelen amerikanska studenter som använt cannabis ökat.

En studie från amerikanska National Institutes of Health, NIH, visar att andelen amerikanska studenter som använt cannabis ökat sedan 2015. Det rapporterar The Washington Post.

44 procent av studenterna hade använt cannabis under det senaste året när de tillfrågades 2020. Fem år tidigare låg samma siffra på 38 procent. Fler studenter rapporterade att de använder cannabis dagligen, en siffra som steg från 5 procent år 2015 till 8 procent förra året.

Andelen studenter som använt psykedeliska droger fördubblades nästan mellan 2019 och 2020, från 5 procent förrförra året till 9 procent förra året. Bland vuxna amerikaner i stort ökade anvädningen av dessa droger från 8 till 10 procent.

Samtidigt minskar drickandet bland amerikanska studenter, åtminstone om man ser till 2020. Under pandemins första år uppgav 56 procent av studenterna att de använt alkohol under de senaste 12 månaderna. En tydlig minskning jämfört med 2019 då samma siffra var 62 procent. Berusningsdrickandet minskade bland studenterna från 32 procent till 24 mellan 2019 och 2020.

Pandemin har tveklöst påverkat studiens resultat, enligt John Schulenberg, en av forskarna bakom studien.

– Vi ser tydligt att unga använder alkohol som något som hör till fester och samlingar. Med pandemin uteblev de tillfällena och då minskade även alkoholintag och berusningsdrickande, säger han.

NIH:s chef Nora Volkow spekulerar i Washington Post om pandemins roll i den ökade användningen av cannabis.

– Pandemin verkar ha gjort cannabis till ett alternativ för att fly monotonin i isoleringen. Livet har varit tråkigare och stressigare. Om droger låter dig uppleva ett helt annat mentalt tillstånd kan jag tänka mig att det varit en anledning för fler att använda dem.

Studenternas attityder till cannabis verkar också förändras. Bland de i studien som var mellan 18 och 20 år gamla var det bara 24 procent som trodde att cannabis skulle kunna utgöra en stor hälsorisk. Något som oroar Nora Volkow.

– Vi vet att cannabis, speciellt regelbundet är associerat med högre risk för psykos. Att använda cannabis kan även kopplas till självmordstankar.

I rapporten framgår att rökning, och bruk av amfetamin och receptbelagda opioider minskade förra året.

I dagsläget har 18 amerikanska delstater legaliserat cannabis för rekreationellt bruk. 37 delstater tillåter medicinskt bruk av cannabis.

Mer från Accent