#metoo

Sexuella trakasserier kan leda till beroende

Sexuella övergrepp kan leda till psykisk sjukdom och beroende. Mest effektivt för att få trakasserier och övergrepp att upphöra är att bestraffa olämpligt beteende.

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan ge långvariga negativa effekter på den psykiska hälsan. Ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom, ätstörningar och missbruk är exempel på sjukdomar som trakasserierna kan leda till. Det framgår av en artikel i Psykologtidningen som redovisar en genomgång publicerad i tidskriften Journal of Occupational Health Psychology.

Främst är det kvinnor som drabbas av sexuella trakasserier. Genomgången visar att de negativa effekterna på den psykiska hälsan är relativt väl belagda. Det handlar bland annat om en ökad risk för ångest, depression, PTSD, ätstörningar och missbruk av alkohol och narkotika.

Det händer att även män drabbas av sexuella trakasserier. Män i det militära är till exempel en utsatt grupp. Och utsatta män verkar få ännu större hälsoeffekter. Men ytterst få väljer att berätta.

Även om det kan låta bra att man ska jobba med attityder och olika program för att komma åt sexuella trakasserier och övergrepp, så visar forskningen att det mest effektiva sättet att komma åt problemet är sanktioner. Olämpligt beteende måste få konsekvenser.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer