Ärftlighet

Samma gener bakom alkoholmissbruk och ätstörningar

Personer som hetsäter är oftare beroende av alkohol och vice versa. Ny forskning visar att det sannolikt är samma gener som ligger bakom.

I septembernumret av Journal of Studies on Alcohol and Drugs(JAMA) skriver forskare från Washington University School of medicine i S:t Louis att människor som är beroende av alkohol verkar vara mer disponerade för vissa typer av ätstörningar och tvärtom.

− Många har noterat att individer med ätstörningar också ofta missbrukar eller är beroende av alkohol. Flera studier har också gjorts, men de har bara tittat på kvinnor. Vår studie är den första som också inkluderar män, säger Melissa A. Munn-Chernoff, postdok och huvudförfattare till artikeln, till Science Daily.

I studien har närmare 6 000 vuxna tvillingar, såväl enäggs- som tvåäggstvillingar, av samma eller olika kön, ingått.

Forskarna kunde konstatera att samma genetiska faktorer låg bakom alkoholism och vissa former av ätstörningar, som hetsätning med efterföljande kräkningar eller missbruk av laxeringsmedel.

− Genom att jämföra resultaten från enäggs- och tvåäggstvillingar kan vi uppskatta hur stor del av skillnaderna för speciella beteenden som beror på arv respektive miljö. Vi fann att några av de gener som påverkar alkoholberoende också påverkar hetsätning, säger Melissa A. Munn-Chernoff.

Resultaten visar att närmare 25 procent av männen och sex procent av kvinnorna hade varit beroende av alkohol under någon period av livet. Av dessa hade 11 procent av männen och 13 procent av kvinnorna även haft problem med hetsätning.

Forskarna fann att det statistiska sambandet mellan alkoholberoende och hetsätning var signifikant för både män och kvinnor, men något starkare för kvinnor.

Melissa A. Munn-Chernoff skulle vilja göra om studien i fler etniska grupper för att se om sambandet är generellt. Men hon hoppas att läkare och terapeuter som behandlar patienter med alkoholberoende eller ätstörningar redan nu ska bli mer uppmärksamma på att de kan förekommer samtidigt.

− Om du uppsöker en ätstörningsklinik är det inte så vanligt att de frågar om alkoholvanor och går du till en alkoholklinik brukar de inte fråga om symptom på ätstörningar. Om klinikerna blev medvetna om det och kanske börjar behandla båda problemen samtidigt skulle det vara en stor hjälp för patienten, säger hon till Science Daily.

Mer från Accent