Rattfylla

Så kan rattfylla och
drunkningsolyckor förebyggas

Alkohol, läkemedel och illegala substanser som påverkar hjärnan är vanligt vid trafik- och drunkningsolyckor. Men med bättre förebyggande arbete skulle många av dessa olyckor kunna förhindras.

Kristin Ahlm, doktorand vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, har i sin avhandling detaljstuderat trafik- och drunkningsolyckor.

När det gäller rattfylla har hon studerat relationen mellan avlidna passagerare och alkoholförekomst hos förarna. Hon har undersökt samtliga 420 avlidna passagerare i Sverige under åren 1993-1996. Av de förare som var vållande till kraschen hade hela 21 procent alkohol i blodet. Detta kan jämföras med endast 2 procent av de icke vållande förarna.

– Problematiken när det gäller alkohol och droger behöver få ytterligare uppmärksamhet när man planerar preventiva åtgärder, både för att undvika dödsfall i trafiken och för att förhindra drunkning. Passagerare kan också spela en viktig roll genom att ingripa och förhindra alkoholpåverkade förare att köra, säger Kristin Ahlm i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Kristin Ahlm Foto: Umeå universitet
Kristin Ahlm Foto: Umeå universitet

Kristin Ahlm har även gått igenom samtliga drunkningsfall med dödlig utgång från 1992 till 2009. Den forskningen visar att 38 procent av alla som drunknade hade alkohol i blodet. Av männen hade 42 procent över 0,2 promille, av kvinnorna hade 28 procent över 0,2 promille.

– Riktade insatser mot alkohol och droger kan förebygga dödsfall i trafiken samt drunkning. Det finns också en potential att förbättra eftervården för psykiskt sjuka och därigenom troligen minska risken för självmord, säger Kristin Ahlm i pressmeddelandet.

Fotnot: Avhandlingen ”Trafik och drunkningshändelser med särskild tonvikt på alkohol och andra droger” hittar du här. Kristin Ahlm försvarar avhandlingen nu på fredag. Mer information hos Umeå universitet.

Mer från Accent