Drunkning

Alkohol bakom drunkningsolyckor

Sommar, sol och… drunkningsolyckor. Nu har forskare gått igenom samtliga drunkningsfall med dödlig utgång från 1992 till 2009 och hittar en tydlig gemensam nämnare. Alkohol.

Kristin Ahlm, doktorand vid enheten för rättsmedicin vid Umeå universitet, har undersökt de data som finns om de 5 125 personer som drunknat och obducerats i Sverige under perioden 1992 till 2009. Forskningen visar att 38 procent av alla som drunknade hade alkohol i blodet. Av männen hade 42 procent över 0,2 promille, av kvinnorna hade 28 procent över 0,2 promille.

När det gäller båtolyckor med dödlig utgång fanns alkohol med i bilden i 54 procent av fallen. Av alla dem som drunknade i ett vattendrag hade 56 procent alkohol i kroppen. En topp av drunkningsolyckor märktes under sommarmånaderna juni till augusti.

Det genomsnittliga drunkningsfallet, utifrån statistiken, är en 53-årig man som har över 0,2 promille i blodet. Han har gett sig ut i båt på sjön eller havet och hamnar i det kalla vattnet. Alkoholen i kroppen gör att han klarar kylan sämre än om han varit nykter. Det leder till att han drunknar.

Drunkning ligger bakom ungefär sex procent av alla onaturliga dödsfall i Sverige. Tidskriften Alkohol & Narkotika, som skriver om problemet i sitt senaste nummer, intervjuar forskaren Kristin Ahlm om hur man ska komma tillrätta med problemet. Ahlm vill informera mera:

”Vi kan gå ut till föräldrar i förskolor och skolor. Men det är svårare med medelålders män. Hur når vi dem?”, frågar sig Kristin Ahlm.

Mer från Accent