Droger

Så har människor berusat sig genom tiderna

Människor har berusat sig åtminstone sedan 5 000 år f Kr. Norska Forskning.no listar för varje preparat vilken period de tidigaste fynden härstammar från.

En ny arkeologisk genomgång visar hur människor berusat sig genom tiderna. Det skriver norska nyhetswebben Forskning.no.

För alkohol, koka, hallucinogener och opium finns belägg för att de använts så tidigt som 6 000–4 000 f Kr.

Läs hela listan över de tidigaste fynden, preparat för preparat, på Forskning.no.

Mer från Accent