Hälsa

Ingen positiv effekt på hälsan av alkohol

Ju mindre du dricker desto bättre för hälsan. Det har en stor studie, som omfattar 195 länder, slagit fast.

Studien visar stora negativa effekter på hälsan. Det skriver Dagens Nyheter.

Alkohol är en av de faktorer som bidrar mest till den globala sjukdomsbördan. Forskarna bakom studien noterar att alkohol kan kopplas till 60 akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Trots att alkohol verkar ha vissa positiva effekter för diabetes och ichemisk hjärtsjukdom är forskarnas slutsats att ingen alkohol alls är det bästa för hälsan.

I tidskriften the Lancet, där studien presenteras, skriver forskarna: ”Vi fann att risken för all slags dödlighet, särskilt på grund av cancer, ökar med ökad konsumtion och nivån där alkohol bidrar till ökad hälsa är noll.”

Författarnas rekommendation är att alkoholpolitiken i många länder omprövas och att fokus läggs på att minska totalkonsumtionen av alkohol i befolkningen.

I studien har forskarna gått igenom närmare 1 300 vetenskapliga studier gjorda mellan 1990 och 2016 i 195 länder. Med andra metoder har de gjort nya analyser av resultaten.

– Det är första gången man vägt samman surveydata (där man frågat hur mycket personen dricker), försäljningssiffror och turistkonsumtion, säger Peter Allebeck, professor i folkhälsoepidemiologi vid Karolinska institutet som levererat svenska data, och en av författarna till studien.

Studien är den största som gjorts.

– Det är den mest omfattande metaanalysen av riskfaktorer. Den är väldigt värdefull eftersom den visar både sjuklighet och dödlighet, säger han.

Forskarna fann att alkohol kommer på sjunde plats bland riskfaktorerna för både dödsfall och DALYs* 2016. Bland världens befolkning mellan 15 och 49 år är alkohol den ledande riskfaktorn. För den gruppen är det främst alkoholens bidrag till olyckor och tuberkulos som leder till dödsfall. För personer över 50 är cancer den vanligaste alkoholrelaterade dödsorsaken.

– För mig var det överraskande att det var så stora skillnader i riskpanoramat mellan olika åldersgrupper och olika delar av världen. Att tuberkulos är en så dominerande dödsorsak i fattigare länder kände jag inte till. Jag blev otroligt imponerad när jag såg helheten växa fram under arbetet med studien, säger han.

Tror du att det är sätter punkt för diskussionen om att alkohol skulle ha positiva effekter på hälsan?

– Nej, det tror jag inte. Faktaresistens finns överallt. Alkohol kan vara gott och trevligt, men att komma dragande med att det skulle vara bra för hälsan blir lite löjligt, säger han.

Studien har finansierats av Bill och Melinda Gates stiftelse.

* Fotnot: DALY är en förkortning av engelskans disability adjusted life years. På svenska funktionsjusterade levnadsår. Det är ett mått utvecklat av WHO för att beräkna sjukdomsbördan på populationsnivå. Hänsyn tas både till för tidig död och funktionsnedsättning.

Läs också Ulrica Ambjörns blogg om alkohol som valfråga.

Mer från Accent