Narkotika

Opioider inblandade i fler än 9 av 10 narkotikadödsfall

Narkotikadödligheten fortsätter att öka i Sverige. Tre av fyra som dör är män. Det visar en sammanställning från Folkhälsomyndigheten.

Under 2017 ökade antalet narkotikarelaterade dödsfall, totalt skedde 626 dödsfall jämfört med 590 dödsfall 2016. Siffrorna är beräknade utifrån den europeiska definitionen där något färre narkotikaklassade läkemedel inkluderas än i den svenska statistiken. Män utgör ungefär tre fjärdedelar av de narkotikarelaterade dödsfallen. Överdoser är den vanligaste dödsorsaken, och opioider förekommer i 95 procent av fallen.

Dock uppger färre skolelever än tidigare att de använt någon form av ny psykoaktiv substans, NPS. Under 2018 var det 0,8 procent i årskurs 9 och 1 procent i gymnasiets år 2 som uppgav att de någon gång använt dem. Den mest använda typen var syntetiska cannabinoider. Cannabis är också den vanligaste illegala drogen i Sverige.

En stor del av det narkotikaförebyggande arbetet i Sverige sker på lokal nivå i kommunerna. Dessa insatser koordineras oftast av lokala samordnare för ANDT, alkohol, narkotika, dopning och tobak.

​Rapporten Den svenska narkotikasituationen gäller för år 2017 – 2018 och innehåller uppgifter som Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter rapporterar in till EU:s narkotikabyrå EMCDDA. I publikationen sammanfattas bland annat droganvändningen i Sverige, de narkotikarelaterade dödsfallen, och kommunernas förebyggande arbete.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer