UK

Opioiddöden märks av även i Storbritannien

Allt fler opioidrelaterade dödsfall i England och Skottland – bör ses som en folkhälsokris menar forskare.

Antalet drogrelaterade förgiftningar i England och Skottland 2017 var de högsta som hittills uppmätts, skriver forskare i den medicinska tidskriften The Lancet.

De konstaterar att det framförallt är opioider som bidragit till att antalet drogrelaterade dödsfall ökat.

Under 2017 uppmättes 815 dödsfall som orsakats av opioider i Skottland, vilket är dubbelt så många jämfört med vid de mätningar som genomfördes 2007.

I grannlandet England registrerades 1829 dödsfall som orsakats av opioider, vilket innebär en 40-procentig ökning jämfört med 2007.

Forskarna bakom studien menar att den ökade opioiddödligheten bör behandlas som en folkhälsokris. Men få länder har ett system som kan slå fast exakt vilka sammanfallande faktorer som ökar antalet dödsfall. Dessutom menar forskarna att det inte finns bestämmelser om ett tröskelvärde för antalet opioidrelaterade dödsfall som gör att personal inom sjukvården kan slå larm om en folkhälsokris och på så sätt kräva ytterligare åtgärder.

Flera faktorer kan ligga bakom den ökade dödligheten; fler som injicerar vid narkotikamissbruk, en persons kön och ålder kan påverka, personer kan ha minskad tolerans efter en avgiftning, eller så exponeras folk mer för extremt potenta opioider, som till exempel fentanyl.

Dödligheten kan också ha ökat på grund av förändringar i befolkningens droganvändande, riskmiljöer eller på förändringar i behandlingar, samt en kombination av dessa förklaringar.

Opioider är starkt smärtstillande och ångestdämpande. De återfinns både bland illegala droger, så som heroin, men också som receptbelagda läkemedel vilka används vid cancerbehandling och smärtbehandling. Gemensamt för opioiderna är dock att de är beroendeframkallande och därför är användningen omtvistad inom sjukvården.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer