Forskning

Nytt forum ska förbättra kunskapsdelning om drogberoende

I morgon sjösätts ett nytt forum för kunskapsdelning om drogberoende i Uppsala. ”Det finns ett stort avstånd mellan de som forskar om drogberoende och de som jobbar med det praktiskt ute i samhället. Den här nya plattformen för samverkan för de olika aktörerna närmare varandra”, säger initiativtagaren Fred Nyberg.

Bakom det nya samverkansprojektet Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, U-fold, ligger Uppsala universitet.

– Jag fick i uppdrag av universitetsledningen att dra igång det här. Jag har en ganska bra överblick över vad som behövs inom det här området i Sverige, säger Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning.

Och det som behövs är framför allt att vägen mellan forskning och praktik förkortas genom ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter, enligt Fred Nyberg.

– Många undrar varför man inte i större utsträckning använder kunskap från forskningen ute i samhället. Det här samarbetet för praktikerna närmare forskarna. På så sätt kan nyvunnen kunskap från forskarna mycket snabbare komma samhället till del, exempelvis inom polisen och sjukvården. Dessutom får vi forskare ny kunskap från praktikerna.

Fred Nyberg har gott hopp om att U-fold kommer att ge konkreta resultat inom en hyfsat snar framtid.

– Vi tror att vi ganska snart kommer att kunna se förändringar hos praktikerna ute i samhället.

U-fold är inte bara en angelägenhet för Uppsalaregionen, enligt Fred Nyberg. Han hoppas på efterföljare runt om i landet, och forumet har redan kontaktytor mot andra regioner.

– Det här är ett unikt projekt. Det finns inga liknande samverkansforum av den här dimensionen.

Bland de aktörer som ingår i samarbetet med universitetet finns bland andra Uppsala kommun, Länsstyrelsen, Polisen, Landstinget i Uppsala län och Nationellt centrum för kvinnofrid. Inom Uppsala universitet är en lång rad forskare engagerade.

– Det här med droger är ju en väldigt stor fråga. Det bedrivs forskning om drogberoende inom allt från medicin och sociologi till juridik och teologi, säger Fred Nyberg.

Jenny Stadigs

Mer från Accent