cannabis

Ny studie: Var fjärde psykossjukdom kopplad till cannabis

De nya starkare varianterna av cannabis kan ligga bakom upp till vart fjärde fall av förstagångssjuka i psykossjukdomar. Det visar en ny studie publicerad i ansedda medicintidskriften The Lancet.

En grupp bestående av 23 forskare har tittat närmare på sambandet mellan psykossjukdomar och cannabis. Resultaten bekräftar tidigare studier, men visar också att sambandet kan vara starkare än man tidigare trott.

De senaste åren har nya varianter av cannabis odlats fram. Halterna av THC har ökat, samtidigt som halterna av CBD – ett ämne som anses motverka risken för psykos – har minskat. I studien har forskarna följt patienter som rökt det som idag är ganska typisk marijuana i exempelvis USA: 16 procent THC och ingen CBD.

Studien visar att psykotiska sjukdomar är fem gånger vanligare bland människor som regelbundet röker den här typen av marijuana än hos kontrollgruppen. Bland de som enbart röker på helgerna är psykotisk sjukdom tre gånger vanligare än i kontrollgruppen.

– Det är välkänt att cannabis ökar risken för psykos, men skeptiker hävdar fortfarande att det här fortfarande inte är någon viktig faktor. Vår studie visar dock att nästan var fjärde (24 procent, reds anm) fall av psykossjukdom hade kunnat undvikas om ingen rökte högpotent cannabis, säger Robin Murray, en av de ledande forskarna bakom studien till The Independent.

Studien omfattade närmare 800 personer från södra London.

Läs mer i Mail Online eller The Independent. Eller läs den publicerade studien här (PDF).

Mer från Accent