Missbruk

Kreativa människor hamnar oftare i missbruk

Den gamla myten om galna genier verkar stämma. Särskilt författare löper ökad risk för schizofreni och drogberoende, enligt en stor svensk studie från Karolinska institutet.

Forskarlaget har i en registerstudie indelat nära 1,2 miljoner psykpatienter och deras släktingar efter sysselsättning. Både de som varit inlagda och öppenvårdspatienter finns med och har jämförts med övriga befolkningen.

Studien bekräftar att viss psykisk ohälsa, som biopolär sjukdom (manodepressivitet), är vanligare bland personer med konstnärliga och vetenskapliga yrken, som exempelvis dansare forskare, fotografer och författare.

Andra diagnoser som schizofreni, depression, ångest, alkohol- och narkotikamissbruk, ADHD och självmord var också vanligare bland kreativa människor. Också patienters släktingar hade i större grad kreativa sysselsättningar.

Ökad risk för självmord

Särskilt författare har nära en 50-procentig ökad risk för självmord än övriga befolkningen, och lika stor riskökning för missbruk av alkohol och narkotika.

För aktiva i vetenskapliga yrken var risken tvärsom betydligt lägre för missbruk jämfört med snittsvensken, berättar Simon Kyaga, överläkare i psykiatri som lett studien.

Vad lär ni av det här?

– Dels kan vi slå fast att den tusenåriga myten om visst samband mellan ”galenskap och genialitet” stämmer. Men väcker även tankar om hur man bör se på psykisk sjukdom och att det behövs mer individuell riktad behandling. Läkaren och patient bör i samråd komma överens om vad som ska behandlas och i så fall på bekostnad av vad, säger Simon Kyaga till Drugnews.

Nu tänker forskarna att gå vidare för att försöka reda ut orsakerna till sambanden.

De vet idag inte hur genetik och social omgivning inverkar för psykisk sjukdom i vissa yrkesgrupper. Men Kyaga tror att författare har en tuffare arbetssituation med längre lämningar, vilket kan öka pressen.

Mer från Accent