Narkotika

Kraftigt sänkta narkotikapriser

Priset på narkotika är i många fall halverat jämfört med 1988. Amfetaminpriset har sjunkit kraftigt det senaste året.

I en ny rapport visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, att narkotikapriserna sjunkit kraftigt sedan 1988 då sammanställningarna startade. Det är en trend i hela Europa.

– Dels verkar det handla om lägre inköpspriser, dels kanske distributionen är smidigare idag än för trettio år sedan, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN och författare till rapporten.

Men inköpspriset är inte det enda som påverkar gatupriset.

– De måste hitta några som vill sälja narkotikan också och ersätta dem för deras tid och den risk de löper att hamna i fängelse eller i konflikt med konkurrenter. Men det verkar vara fler som är benägna att ta den risken nu. Efterfrågan har ju också ökat.

Heroin och amfetamin är 75 procent billigare än 1988, enligt rapporten. Cannabis- och kokainpriserna är 40 procent lägre än då.

Borde inte efterfrågan ha ökat ännu mer med tanke på de kraftiga prissänkningarna?

– Det är fortfarande inte jättebilligt att använda kokain. Och det är illegalt och socialt oaccepterat att använda narkotika, så det kanske inte är samma tydliga samband mellan pris och efterfrågan som på andra marknader.

Amfetamin sticker ut med en kraftig prissänkning mellan 2018 och 2019.

– Jag brukar undvika att göra jämförelser från år till år, men för priset på amfetamin syns en tydlig nedgång sedan året före, säger Ulf Guttormsson.

Enligt siffrorna i rapporten har priset på amfetamin sjunkit med 18 procent på ett år, från 244 kronor grammet till 200 kronor.

Ulf Guttormsson från CAN. Foto: Maria Zaitzewsky

Cannabis är den vanligaste narkotiska drogen och står för 45 procent av omsättningen. Även den har sjunkit i pris och är 40 procent billigare än 1988. Men till skillnad från de andra drogerna har cannabispreparaten, hasch och marijuana, återhämtat sig något de senaste tio åren. Då var priset halverat jämfört med 1988. THC är den aktiva substansen i cannabis. Halten THC har blivit högre i cannabis på senare tid.

– Att priset stigit något beror nog främst på att kvaliteten förbättrats. Sett till THC-halt så har cannabis också blivit billigare, säger Ulf Guttormsson.

När sammanställningarna startade 1988 fanns knappt marijuana på den svenska marknaden. Hasch var det dominerande cannabispreparatet.

– Det verkar som hasch återigen blivit vanligare. Unga efterfrågar marijuana. Det känner de igen från amerikanska filmer, men de som började använda drogen på 70- eller 80-talet är vana med hasch. Det är sannolikt enklare att smuggla än marijuana.

Hur corona-restriktionerna påverkat narkotikapriserna vet han inte än.

– Medierna rapporterar ju brist på narkotika, med sjunkande kvalitet och stigande priser som följd. Nästan all narkotika importeras så det bör ju rimligen vara svårare att få in något nu. Tullen kanske också har mer tid att kontrollera fordon när färre reser. Vi går ut med vår förfrågan vid midsommar och nyår, så efter midsommar kanske vi vet mer, säger Ulf Guttormsson.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer