Cannabis

Fler cannabisanvändare än någonsin i Sverige

Andelen vuxna svenskar som använt cannabis under det senaste året har ökat jämfört med för fem år sedan. Det visar nya siffror från CAN.

3,6 procent uppger i undersökningen att de använt cannabis under de senaste tolv månaderna. Det är det högsta siffran som hittills kunnat noteras i Sverige. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, jämför med att samma siffra år 2013 var 2,5 procent.

Män i åldern 19-29 år har störst andel cannabisanvändare, 12,3 procent. Andelen kvinnor som använt cannabis har ökat från 1,5 procent 2013 till 2,5 procent i den senaste undersökningen. Tydligast är uppgången bland kvinnor under 50 år. Bland männen har 4,5 procent använt cannabis (jämfört med 3,5 procent 2013), och störst är ökningen i åldersgruppen 30-49 år.

Mats Ramstedt, forskare på CAN, är inte helt förvånad över ökningen.

– Man har ju sett tendenser i andra mätningar av cannabisanvändningen. Folkhälsomyndigheten har visat på tecken på ökningar och beslagen i tullen har ökat, vilket tyder på att det finns mer cannabis i omlopp. En del studier visar också att det förekommer mer narkotika på krogen. Men det här var ändå lite större ökning på bara fyra år än vad jag hade räknat med.

Han tror att ökad tillgänglighet i kombination med en mer tillåtande syn på cannabis kan ligga bakom ökningen.

– Att ett land som Kanada väljer att legalisera cannabis påverkar såklart. Bland skolungdomar har andelen som tror att cannabisanvändning kan leda till hälsorisker sjunkit, vilket inte är en förändring som vi ser när det gäller alkohol.

I undersökningen har CAN för första gången även tittat på frekvensen i användningen. Det vanligaste är att ha använt cannabis vid 2-4 tillfällen under de senaste 12 månaderna (35 procent), och näst vanligast är att bara ha rökt en gång (23 procent). Men 14 procent av cannabisanvändarna har uppgett att de rökt ”minst 50 gånger”, vilket är det mest frekventa alternativet. Om CAN:s undersökning är representativ för den svenska befolkningen i sin helhet så kan man räkna med att drygt 86 000 svenskar använder cannabis minst 11 gånger per år.

– Det riskerar ju att bli en problematisk grupp när användningen blir så frekvent som 11 gånger per år. Det tyder på en viss regelbundenhet, säger Mats Ramstedt.

CAN skriver också att andelen svenskar som använt någon form av narkotika (utan läkares ordination) under det senaste året är relativt hög. 8,7 procent uppger att de minst vid något tillfälle använt narkotikaklassade preparat så som cannabis, kokain, ecstacy, amfetamin, hallucinogener, opiater eller narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination. Det motsvarar ungefär 680 000 svenskar som vid något tillfälle använt narkotika under det senaste året.

Mer från Accent