Cannabislegalisering

Stor placeboeffekt i svensk cannabisstudie

Studier om smärtlindring av cannabis får ofta positiv uppmärksamhet i media – även om effekten är lika stor av placebo.

Det talas mycket om medicinsk cannabis och dess effekt på smärta. Nu har forskare vid Karolinska institutet visat att studier på cannabis som smärtläkemedel också får stort utrymme i media – och då i positiva ordalag – även om resultaten inte visar på någon effekt alls.

I studien jämförs olika cannabispreparat med placebo (Läs om placebo i slutet av artikeln). Smärtans intensitet minskade markant hos patienterna – oavsett om de fick cannabispreparat eller placebo.

– Vi hade med alla slags cannabispreparat: THC, enbart CBD och syntetiska preparat. Dessvärre såg vi ingen skillnad, varken mellan de olika preparaten eller i jämförelse med placebo, säger studiens huvudförfattare Filip Gedin. 

Det samma var fallet med en stor studie som gjordes 2021. 

– De fann inte heller någon effekt. Så i dagsläget kan vi inte säga att det finns någon smärtlindrande effekt av cannabis.

Däremot var placeboeffekten i den nya studien ovanligt stor.

–  Vi fick ett samlat effektmått på 0,6 av placebo, vilket räknas som medelhög till hög effekt. I en liknande studie på Viagra såg man också en markant placebo-effekt, men den var betydligt större för cannabis.

Totalt granskade forskarna 136 artiklar för att analysera mediagenomslaget. Artiklarna kategoriserades som positiva, negativa eller neutrala, beroende på hur resultaten framställdes.

Cannabisstudierna visade sig få stor uppmärksamhet i media jämfört med andra studier. Genomslaget var stort oavsett hur hög responsen för placebo var, och oavsett behandlingseffekten av cannabis.

Forskarna såg inte heller någon koppling mellan andelen positivt formulerade nyheter en studie fick och effekten av cannabisbehandlingen i samma studien.  

Kan den positiva uppmärksamheten i media påverka effekten?

– Ja, inom placeboforskningen har man sett att yttre faktorer kan påverka. Kommer man in med en stark förväntan i studien så får du en större placebo-respons. Den övervägande positiva bevakningen kan höja förväntningarna, säger Filip Gedin.

Är det inte bra om sockerpiller fungerar lika bra som läkemedel?

– Som smärtforskare vill jag bara att folk blir smärtfria, men som patient skulle jag vilja veta att jag får den bästa och mest effektiva behandlingen. Men vi ska inte motverka trevligt bemötande och höga förväntningar, sådant som bidrar till placeboeffekten. 

Även för opioider finns en placebo-effekt.

– Men opinionen kring opioider har svängt mycket på grund av opioidkrisen. Den negativa publiciteten kan tänkas leda till en negativ förväntan.

Den nya studien förefaller bekräfta sig själv.

– Den har blivit otroligt uppmärksammad globalt. Inom ett dygn hittade vi 36 artiklar om studien, från Indien till USA. Det är ju bra att forskningen sprids, bara den inte börjar leva sitt eget liv. Jag kände inte till cannabisområdet och blev förvånad över hur mycket känslor det finns kopplat till det, säger Filip Gedin.

Placeboeffekt är en gynnsam effekt vid behandlingen av en persons åkomma eller sjukdom som uppnås med en egentligen, för personen ovetande, fysiologiskt verkningslös behandling eller medicin.

Mer från Accent