Internationell smärtstudie

Inga bevis för att cannabis lindrar smärta

En färsk forskningsöversikt visar att cannabis inte fungerar som smärtlindring – i alla fall inte på människor.

Ett internationellt team bestående av ett 20-tal smärtspecialister har under två års tid granskat 36 forskningsstudier i syfte att utvärdera kunskapsläget när det gäller cannabis och smärta. Behandling med cannabis, cannabinoider eller cannabisläkemedel hos sammanlagt 7 217 deltagare har studerats.

Det fåtal studier som rapporterar någon typ av smärtlindrande effekt bedöms av smärtexperterna hålla för låg vetenskaplig kvalitet. Däremot visar studier på en betydande risk för biverkningar. Yrsel, trötthet och koncentrationsproblem är vanligast. Men även psykoser, självmordstankar, minnesstörningar och depression har rapporterats.

Resultatet av studien visar att cannabis kan ha smärtlindrande effekter på djur, däremot inte på människor.

– God effekt på djur – ingen effekt på människor, säger professor Lars Arendt-Nielsen, Aalborgs universitet i Danmark, som lett projektet, och som i en intervju i Danmarks radio påpekar att det är vanligt att resultat av djurförsök inte kan överföras till människor.

Forskningsprojektet har genomförts på uppdrag av smärtforskarnas internationella sammanslutning International Association for the Study of Pain, IASP, och publicerats i tidskriften Pain.

Forskarteamet konstaterar att mer forskning behövs för att det ska gå att dra några säkra slutsatser. I nuläget kan inte cannabis rekommenderas som smärtlindring. 

Mer från Accent