Utmärkelser

Prisas för alkoholforskning

Johanna Gripenberg har tilldelats Systembolagets kunskapspris, och Erica Sundin priset för juniora forskare.

Johanna Gripenberg, chef för Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, Stad, och forskare på Karolinska institutet, och Erica Sundin, utredare på CAN och forskare på Karolinska institutet, fick motta priset vid Systembolagets årliga alkoholforsknings-konferens. Prisutdelare var Kent Nilsson, professor och föreståndare för Centrum för klinisk forskning i Västerås.

Johanna Gripenberg får priset för sina insatser i preventionsforskning när det gäller alkohol och andra droger.

Ur prismotiveringen: ”Johanna Gripenbergs insatser för att initiera alkohol- och drogpreventiva program präglas av innovativa och modiga insatser i miljöer där forskare vanligen inte rör sig. Preventionsforskning är ett område som många är överens om bör stärkas och Gripenbergs verksamhet utgör ett värdefullt exempel och modell för hur alkohol- och drogforskning kan bedrivas i nära samverkan med policy och praktik.”

De miljöer motiveringen syftar på är krogar, festivaler och fotbollsarenor där hon tillsammans med andra från STAD utbildat personal och testat besökare.

Hon är mycket glad över priset.

– Ärofyllt och roligt att uppmärksammas för det man gör. Det sätter ljuset på den här typen av forskning som bygger på samproduktion med många olika aktörer. Det arbetet vi gör på Stad tar tid att genomföra, men det har satt spår. Stockholms kommun har tagit in i sin policy att krogar som har öppet efter klockan 01 måste utbilda sin personal i ansvarsfull alkoholservering, säger Johanna Gripenberg.

Förutom äran består priset av 100 000 kronor.

Vad ska du göra för pengarna?

– Det hade varit kul att åka till San Fransisco och hälsa på Harold Holder som har varit min mentor sedan jag började.

(Harold Holder är världsledande forskare på lokalt förebyggande arbete. Han leder dessutom den forskargrupp som tar fram IOGT-NTO:s forskarrapporter i serien Alkoholen och samhället.)

Erica Sundin disputerade 2022. Enligt prismotiveringen har hon med sitt avhandlingsarbete bidragit till forskning om skador av andra personers drickande.

Ur prismotiveringen: ”Hon har också gjort jämförande studier över skada av andras drickande i 19 europeiska länder i förhållande till nivån på intensivkonsumtion i länderna. Hon har bland annat funnit att det är vanligare att kvinnor påverkas negativt av andras drickande, de upplever mer allvarliga problem jämfört med män och de kvarstår längre. Skador av andras drickande är också vanligare i yngre åldrar, och de avtar från och med 30-årsåldern uppåt.”

Erica Sundin var på väg till Göteborg när hon fick veta att hon fått priset.

– Jättekul! Jag blev jätteglad när jag fick beskedet, men sedan fick jag hålla tyst om det tills i dag, säger hon.

Prispengarna på 50 000 kronor vill hon använda till forskningsutbyte.

– Jag skulle vilja åka till Melbourne. Där finns en forskargrupp som jobbar mycket med mina frågor. Jag vill gärna samarbeta med dem.

Mer från Accent