Alkoholdebut

Föräldrars inställning avgörande

Att barn smakar på alkohol är i sig ingen riskfaktor för senare missbruk. Men att barnet fått smaka beror ofta på en tillåtande inställning till alkohol som påverkar barnen.

Tidigare forskning har visat att barn som får smaka alkohol hemma börjar dricka tidigare och dricker mer än andra.

I en ny studie av 452 barn mellan 8 och 10 år och deras familjer visar forskarna att det inte är det faktum att barnen smakar alkohol som är avgörande. Snarare är det samma faktorer som gör att barnen ges möjlighet att smaka som också påverkar barnens konsumtion. 

Av de 452 barnen var det 94 som smakade alkohol före tolv års ålder.

Avgörande för om barnen skulle smaka var att barnen att föräldrarna godkände det. Föräldrarnas konsumtionsnivå och barnets egen inställning spelade också in.

Studien är publicerade i senaste numret av Alcoholism, Clinical & Experimental Research.

Mer från Accent