Ecstasy

Fler tar starkare ecstasy – nu ska drogen kartläggas

Nästa vecka startar ett EU-projekt som ska undersöka hur drogen ecstasy används i fem europeiska länder. För den svenska delen ansvarar STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem.

Drogen ecstasy har fått en renässans i Europa. Nya användare lockas att börja använda drogen som nu är starkare än tidigare. Det visar en rapport från det europeiska narkotikaorganet EMCDDA (European Monitoring Center on Drugs and Drug Addiction) som Accent skrivit om tidigare.

Vilka de nya användarna är, hur och varför de använder drogen saknas det kunskap om. Inte heller är särskilt mycket känt om läget i Sverige, men även här förefaller drogen ha blivit vanligare de senaste åren.

Genom ett nytt EU-projekt ska kunskapen om ecstasy, och andra droger i nöjesmiljöer, öka. En studie ska genomföras i Sverige, Belgien, Storbritannien, Nederländerna och Italien. Studien ska förhoppningsvis ge svar på vilka som använder droger, hur de använder dem, hur de kommit i kontakt med drogerna och vilka konsekvenser användningen får.

– Vi kommer att börja med en stor webbenkät i alla fem länderna. De som svarar kommer att följas upp ett år senare med hjälp av samma enkät, säger Nicklas Kartengren, projektledare för ALAMA-nightlife som projektet heter, till Accent.

I Sverige kommer STAD också att besöka festivaler, klubbar och fester och låta gäster svara på frågor om sin drogkonsumtion. Svaren kommer sedan att jämföras med analyser av utandningsluften.

– Vi vill ta reda på om det finns en diskrepans mellan vad man uppger och vilka substanser man faktiskt tagit. Tidigare undersökningar från Norge och Sverige har visat att man underrapporterar en hel del. Nu ska vi jämföra med Belgien för att se om underrapporteringen är annorlunda där, säger han.

I en annan delundersökning ska ett antal festbesökare, i Storbritannien och Nederländerna, via en app besvara ett antal frågor före, under och efter festen.

Projektet  startar den första september.

– Styrkan i studien ligger i att den består av så många olika delar. Vi hoppas att den kan ge svar på varför vissa får problem, medan andra bara testar en drog en gång och så är det bra med det. Det pratas mycket om narkotikadödlighet i Sverige, men väldigt lite om narkotikaanvändning generellt. Därför är det jättespännande med det här projektet, säger Nicklas Kartengren.

Mer från Accent