Alkoholpolitik

Färre våldsbrott med aktiv lokal serveringspolitik

Färre våldsbrott och sjukhusinläggningar. Det är resultatet av en mer aktiv serveringspolitik. Det visar en engelsk studie.

Liksom i Sverige är det lokala myndigheter som beslutar om serveringstillstånd i Storbritannien. Där har myndigheterna också möjlighet att tillämpa omvänd bevisbörda, så att den som vill ha serveringstillstånd måste kunna visa att ett beviljat tillstånd inte skulle få några negativa effekter.

Nu har en grupp brittiska forskare studerat vilka effekter en mer aktiv lokal alkoholpolitik får på alkoholskador. Forskarna hittade fem geografiska områden där man de senaste åren börjat tillämpa möjligheten att neka serveringstillstånd mer aktivt och 86 kontrollområden där man inte ändrat sina bedömningar.

I de fem områden som börjat agera mer aktivt minskade antalet sjukhusinläggningar med 6,3 procent, alkoholrelaterat våld minskade med 4,6 procent, och möjligen fanns också en minskning av sexuellt våld.

Studien presenteras i Journal of Epidemiology & Community Health.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer