Läkemedel

Färre får lugnande och sömnmedel på recept

Förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel har minskat.

Däremot har antihistaminer och melatonin ökat. Det framgår av en rapport från Läkemedelsverket, som analyserat läkemedelsuttag för drygt 760 000 vuxna som fått lugnande medel och sömnmedel på recept för första gången. Syftet är att öka kunskapen om hur medlen används, och att ge underlag för ändamålsenlig användning av läkemedlen.

– Användningen av beroendeframkallande läkemedel har minskat till förmån för melatonin och de sedativa antihistaminerna. Det är positivt. Men långtidssäkerheten för melatonin är inte känd, och det finns risk för bland annat hjärtrytmrubbningar med antihistaminer. Det finns anledning att fortsatt följa förskrivning av sedativa antihistaminer och melatonin framöver säger Carola Bardage, Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar att sedativa antihistaminer var de läkemedel som flest personer fick första gången och att förskrivningen av melatonin tredubblats sedan 2016. Mängden läkemedel vid första förskrivningen var oftast en liten förpackning för behandling i högst 30 dagar, och majoriteten tog inte ut mer under det följande året. 

Mer från Accent