Forskning

D-vitaminbrist kan öka opioidberoende

Forskare har upptäckt ett samband mellan D-vitaminbrist och opioidberoende.

Arkivstudier och djurförsök vid Massachusetts General Hospital pekar på ett samband mellan D-vitaminbrist och att vara i riskzonen för att utveckla opioidberoende. Det rapporterar Eureka Alert.

Tidigare forskning har visat att när vi utsätts för solljus producerar kroppen endorfiner, som är kemiskt besläktade med opioider och som reagerar med samma receptorer i hjärnan. Möss som utsätts för UV-strålning har i tidigare studier uppvisat liknande beteenden som opioidberoende möss.

Vitamin D bildas i kroppen när vi utsätter oss för solens UV-strålning, och forskare tror att vi därför har en evoluitionär betingning att söka upp solljus. Labbmöss som åsamkats en D-vitaminbrist har i studier visat sig mer benägna att söka upp solljus . De var även mer benägna än andra möss att ta morfin när det erbjöds. De reagerade starkare på morfinet och fick fler problem med utsättningssymptom när morfinet sedan togs bort.

Studierna får stöd av arkivstudier där forskarna granskat hälsodata för människor. De kunde då se att människor som lidit D-vitaminbrist hade 50 procents större sannolikhet att också drabbas av opioidberoende. Bland patienter med allvarlig D-vitaminbrist var det 90 procent sannolikare. Omvänt var det även vanligare att personer med opioidberoende också led av D-vitaminbrist än den övriga befolkningen.

Att se till att patienter som ska behandlas med opioider inte har D-vitaminbrist skulle därmed kunna leda till att färre utvecklade ett beroende, tror forskarna. D-vitamin skulle också kunna underlätta annan behandling mot opioidberoende.
– Detta skulle kunna vara ett hjälpa oss tackla opioidkrisen, säger David Fisher, en av forskarna bakom studierna.

Mer från Accent