Forskning

Cannabis kan störa hjärnans utveckling

Cannabisrökning i tonåren kan störa utvecklingen av hjärnan – och ökar risken för psykiska sjukdomar och missbruk.

Undersökningar visar att unga har en allt mer positiv syn på cannabis idag jämfört med tidigare, och många tror att cannabis inte är lika hälsofarligt som att dricka alkohol.

Men en ny amerikansk studie på unga råttor som exponeras för THC visar att det psykoaktiva ämnet i cannabis, stör utvecklingen av hjärnan i den del som motsvarar människors prefrontala cortex i pannloben.

Störningarna skapade till och med strukturella skillnader i hjärnan, förändringar som liknar de mönster som tidigare har observerats hos människor med missbruk eller schizofreni.

Nu hoppas forskarna i studien, som letts av amerikanska National Institute on Drug Abuse, att fynden kan hjälpa till att förklara kopplingar mellan ungdomars användning av cannabis och deras sårbarhet för psykiska sjukdomar.

Resultaten pekar på att om en person utsätts för THC under ungdomsåren, när hjärnan fortfarande utvecklas, störs den normala mognaden av så kallade pyramidala neuroner. Dessa nervceller är avgörande för att hjärnan ska prestera optimalt vad gäller bland annat beslutsfattande, impulskontroll och emotionell reglering.

Under studien injicerade forskningsteamet ”tonåriga” hanråttor, mellan fyra år och sju veckor gamla, tre gånger i veckan med THC. Injektionerna innehöll så mycket THC att det motsvarade nivåer som orsakar akut cannabisförgiftning hos människor. Därefter samlade man hjärnvävnad från djuren, och analyser av den visade på förändringar i generna.

Även andra studier har visat liknande resultat, där man kan koppla cannabis till förändringar i hjärnan och kopplingar till psykopatologi. Särskilt hos personer som börjat använda drogen tidigt.

Enligt studien behövs mer forskning för att kunna kartlägga de långtgående effekterna av THC på hjärnan – och särskilt rörande orsakssambandet till missbruk och psykiatriska sjukdomar.

Mer från Accent