Cannabis

Studie: Cannabis skadar den unga hjärnans kognitiva förmåga

En kanadensisk studie som följde 3 800 tonåringar under fyra år pekar mot att cannabisanvändning i unga år kan påverka den kognitiva utvecklingen.

Tonåringarna fick årligen svara på frågor om sina drogvanor och göra kognitiva tester. Resultaten visade att både cannabis och alkohol kunde kopplas till nedsatt lärande, minne, uppmärksamhet och beslutsfattande. Forskare vid Montreals universitet tycker därmed att man bekräftat att cannabis har en skadlig och ihållande effekt på den unga hjärnans utveckling.

– Många tidigare studier har visat på skillnader mellan de som använder och inte använder droger. Vad som inte än fastslagits var orsakssambandet och varaktigheten i hur drogbruk hos ungdomar påverkar deras kognitiva utveckling, säger studien medförfattare Jean-Francois G. Morin till universitetets egen publikation Udem Nouvelles.

Studien kunde visa att cannabisbruk bland ungdomarna verkar leda nedsatt impulskontroll, vilket också är en faktor som kan leda till andra riskbeteenden kring droger enligt forskarna.

– Att börja med cannabis tidigt skulle därför kunna leda till andra beroenden i framtiden, säger studien huvudförfattare Dr. Patricia Conrod.

Forskarna vill nu följa ungdomarna högre upp i ålder och se hur deras drogbruk påverkar deras universitetsstudier och övriga livskvalité.

Kanada har under sommaren beslutat att legalisera cannabis. Beslutet kommer att träda i kraft den 17 oktober. En anledning som den kanadensiska regeringen uppger för legaliseringen är att bättre kunna skydda unga från att komma åt cannabis.

Mer från Accent