Forskning

Cannabismissbruk i tonåren kan leda till depression

Risken att drabbas av depression i vuxen ålder är 37 procent högre för den som använt cannabis i ung ålder enligt en studie brittiska och kanadensiska forskare.

Att den unga hjärnan löper större risk för skador när den utsätts för cannabis finns det flera tidigare studier som tyder på. Nu säger forskare från Oxfords universitet och McGills universitet i Montreal att cannabisbruk hos unga är en ”viktig folkhälsofråga”. Det rapporterar BBC.

Forskarna är oroade över vad de uppfattar som en avslappnad attityd bland föräldrar när deras barn använder cannabis.
– Risken är begränsad, men den kan få allvarliga konsekvenser, säger professor Andrea Cipriani som är författare till studien.

Forskarna har sammanställt 11 tidigare studier med sammanlagt mer än 23 000 ungdomar. Ungdomar som redan uppvisade depression eller hade depression i familjen exkluderades ur sammanställningen.

Resultatet visade att de ungdomar som rökt cannabis innan de fyllt 18 hade en 37 procent högre risk att drabbas av depression innan de fyllt 35. Även om det är svårt att uttala sig om att det skulle finnas ett definitivt kausalt samband så tror forskarna att det finns en tydlig koppling.

Det finns sen tidigare tecken på att cannabis påverkar de delar av hjärnan som styr rationellt och emotionellt tänkande. Också seratoninnivåerna i hjärnan kan påverkas. Men för att helt bekräfta det kausala sambandet skulle man behöva utföra tester där man låter röka cannabis, vilket anses oetiskt.

I Sverige har 6 procent av barn i årskurs nio och 15 procent av andraklassare på gymnasiet använt cannabis.

Mer från Accent