Alkoholskatt

Alkoholskatt effektivt

Kanadensiska forskare visar att av alla alkoholpolitiska åtgärder är höjda skatter den mest effektiva.

Ett kanadensiskt forskarteam har gått igenom studier som tittar på effekter av olika alkoholpolitiska åtgärder. Av de 42 alkoholpolitiska strategier som fanns beskrivna visade sig höjda skatter vara den mest effektiva. Det skriver Drug and Alcohol Findings. 

När skatter eller priser höjs eller sänks, går skador och högriskkonsumtion i motsatt riktning. De skador som redovisas är riskabelt drickande, dödsfall relaterade till motorfordon, sexuellt överförda sjukdomar, ungdomsbrottslighet, misshandel, för tidig död, självmord och dödsfall i levercirrhos.

Totalt fann forskarna 54 studier av pris- och skatteförändringar och deras effekt på dryckesmönster, högriskkonsumtion och alkoholrelaterade skador. Studierna har publicerats mellan 1980 – 2011.

En amerikansk studie fann att stigande eller sjunkande priser gav motsatt effekt på alkoholrelaterad död. En annan amerikansk studie fann att en höjning av priset med en procent minskade kvinnomisshandeln med fem procent. En senare studie av samma författare fann att misshandelsfallen bland amerikanska studenter minskade när priset på öl höjdes.

Undantaget från regeln är en finsk studie som inte visar på någon ökning av misshandelsfallen, trots en kraftig sänkning av alkoholpriserna.

Författarnas slutsats är att åtgärder som minskar sjukvårds- och hälsokostnader måste vidtas. De anser att resultatet av studien pekar på att det är skatte- och prishöjningar som ger bäst effekt.

Mer från Accent