Alkovåld

Alkoholrelaterade ord kan göra dig arg

Tro det eller ej, men att höra ord som associeras med alkohol kan ha samma effekt på aggressivitet som att faktiskt dricka den.

En ny studie visar att aggression kan utlösas av ord som förknippas med alkohol. Det skriver Science World Report.

I studien utsattes försökspersoner för olika typer av provocerande situationer. Det visade sig att försökspersoner som får höra alkoholrelaterade ord samtidigt som de känner sig hotade reagerar mer aggressivt än de som inte hör sådana ord.

– Resultaten visade att enbart det faktum att man hör alkoholrelaterade ord sägas, kan påverka det sociala beteendet lika mycket som att faktiskt dricka alkohol, säger huvudförfattaren till studien Eduardo Vasquez från University of Kent i Storbritannien.

Störst effekt hade orden på dem som utsattes för oklara eller otydliga situationer.

– I situationer som var mer öppna för tolkning visade det sig att försökspersonerna tolkade situationen mer negativt när de samtidigt hörde de alkoholrelaterade orden. Vår forskning manar till försiktighet och visar att risken för aggressiva handlingar ökar i alkoholmiljöer oavsett om personerna dricker eller inte, säger Eduardo Vasquez.

Studien är publicerad i tidskriften journal of Personality and Social Psychology Bulletin

Mer från Accent