Hälsa

Alkohol ökar risken för hjärtflimmer

För varje glas alkohol ökar risken att drabbas av förmaksflimmer – åtminstone om man dricker vin eller sprit.

En stor studie om förmaksflimmer visar att risken att drabbas av hjärtflimmer är högre  för den som dricker alkohol, även måttligt, jämfört med den som inte dricker.

Även högintensiv träning ökar risken för hjärtflimmer, åtminstone för unga män.

– Vi vet inte varför män som tränar högintensivt löper högre risk medan vi inte sett någon riskökning hos kvinnor som tränar hårt. En teori är att det beror på att kvinnors förmak är mindre än mäns. En annan förklaring kan vara att det tidigare inte var tillåtet för kvinnor att springa marathon eller åka Vasaloppet. Det krävs många år för att få flimmer så om några år kanske det kommer att visa sig att risken ökar även för kvinnor, säger Nicola Drca, överläkare som skrivit en avhandling på ämnet.

De träningsmängder som ökar risken är intensiv träning mer än fem timmar i veckan.

Att risken ökar av alkohol tycker han är lättare att förstå.

– Alkohol är ju ett gift som påverkar alla celler och det kan tänkas att det är det som gör att förmaket skadas. En annan teori är att det har med blodtryckshöjning att göra. Alkohol höjer blodtrycket och det är inte hälsosamt, säger han.

Det verkar som om risken är linjär.

– Vi ser att för varje glas extra per dag så ökar risken med 8 procent. De som drack fem glas per dag har en riskökning på 40 procent, säger han.

”Ju mer koncentrerad alkohol desto farligare.”

Nicola Drca

I studien såg man dock ingen ökad risk för dem som drack alkohol i form av öl.

– Det verkar som om ju mer koncentrerad alkohol desto farligare. Vi såg viss ökning även av öl, men den var inte signifikant, säger han.

Även nivåer som ibland presenteras i media som hälsosamma, och av sjukvården anses som måttliga, visar på ökad risk för förmaksflimmer.

– Vi såg en ökad risk vid mer än 14 glas för vin och vid 7–14 glas för sprit. Det är inte mer än ett till två glas per dag, säger han.

Att de kunde hitta samband även med så små mängder förklarar han med att studien var så stor omkring 43 000 män och 35 000 kvinnor undersöktes.

– Eftersom de är så pass många har vi haft möjlighet att upptäcka även små samband, säger han.

För personer som drack ett glas eller mindre per dag kunde forskarna inte se någon riskökning.

– Men även om vi inte såg någon riskökning vid de mängderna skulle jag aldrig rekommendera någon att dricka, säger han.

För att undvika hjärtflimmer är rekommendationen att dricka så lite alkohol som möjligt och att motionera ofta med låg till måttlig intensitet. En hälsosam livsstil kan halvera risken för framtida förmaksflimmer.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer