Diabetes

Minskad strokerisk för diabetespatienter som dricker mindre

Personer som diagnosticerats med diabetes typ 2 kan minska risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom genom att dricka mindre alkohol. Även en liten minskning ger stor effekt.

Den som drabbas av typ 2-diabetes löper större risk att även drabbas av hjärt-kärl-sjukdom, till exempel hjärtinfarkt och stroke.

Sedan tidigare är det känt att livsstilsfaktorer påverkar risken att få diabetes. Nu har forskare från University of Cambridge visat att diabetespatienter kan minska risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom genom att minska sin alkoholkonsumtion.

Tio år efter insjuknandet har de som skurit ner sin alkoholkonsumtion med åtminstone två glas per vecka minskat sin risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom med 44 procent jämfört med dem som inte gjort någon förändring.

Studien är gjord på 852 vuxna i England som diagnosticerats med diabetes. När de fick diagnosen fyllde de i ett frågeformulär om sina kost-, motions- och alkoholvanor. Ett år senare gjorde forskarna en uppföljning med samma frågor för att se om patienterna ändrat sina vanor. Tio år senare gick forskarna igenom journalerna för patienterna för att se hur många som drabbats av hjärt-kärlsjukdom.

Enligt forskarna beror den minskade risken inte på någon annan faktor, som viktminskning eller ändring av kost- och motionsvanor. Inte heller kan den förklaras av ålder, kön, BMI, utbildning eller medicinering.

Mer från Accent