Indien

Alkohol kostar Indien ofattbara 1 867 miljarder dollar på 40 år

I en ny studie har Indiens kostnader för alkohol beräknats för perioden 2011–2050. Kostnaden kommer att sluta på 1 867 miljarder dollar, vilket motsvarar 17 591 miljarder, eller 17,6 biljoner kronor.

I en studie som publicerats i International Journal of Drug Policy har indiska forskare beräknat effekterna på hälsan och kostnaderna för indiernas alkoholkonsumtion under perioden 2011–2050.

Forskarna beräknade kostnaderna för leverskador, cancer och trafikolyckor, samt de uppskattade kostnaderna för sjukdom, död, förlorade år och försämrad livskvalitet, till den ofattbara summan 1 867 miljarder dollar. Då är både direkta och indirekta kostnader medräknade. Omräknat till svenska kronor blir summan 17 591 miljarder, 17 591 000 000 000 kronor.

Även när de förväntade intäkterna från alkoholskatt räknas av är nettokostnaden enorm, 1506 miljarder dollar eller 14 190 miljarder kronor, eller 14,2 biljoner.

Enligt forskarna har alkohol en signifikant negativ påverkan på indiernas hälsa och Indiens ekonomi. Forskarnas slutsats är att politiska åtgärder krävs för att kontrollera alkoholens skadeverkningar.

Mer från Accent