Ungas drickande

Ungas blodkärl åldras av alkohol

Blodkärlen blir med åren allt stelare. Att dricka alkohol i unga år påskyndar processen.

Att dricka alkohol under tonåren och tidig vuxenålder ökar risken för stela blodkärl, vilket i sin tur ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Det visar en ny studie från Storbritannien.

– Vi fann tecken på en gradvis ökning med tyngre användning, vilket innebär att ju mer du dricker desto större ökning av styvhet i artärerna, säger studiens författare Hugo Walford, medicinstudent vid University College London, i ett pressmeddelande.

Med åldern blir blodkärlen stelare och mindre elastiska, vilket ökar risken för hjärtsjukdom och stroke. Men rökning och alkohol kan ge stelare blodkärl även hos tonåringar.

I studien deltog 1 655 personer. Deras alkoholkonsumtion klassificerades i tre kategorier: aldrig, medium (fyra glas eller mindre vid ett typiskt dryckestillfälle) eller hög (mer än fem glas vid ett typiskt dryckestillfälle). Rökning klassificerades som aldrig, tidigare, medium (mindre än tio cigaretter per dag) eller hög (mer än tio cigaretter per dag).

Deltagarnas blodkärl undersöktes vid 17 respektive 24 års ålder. Resultatet visar att stelheten i kärlen ökade i genomsnitt 10,3 procent från 17 till 24 års ålder, något mer för kvinnor än för män. 

Styvheten i blodkärlen ökade för varje högre klassificering av alkoholkonsumtionen. Däremot syntes ingen skillnad på icke-rökare och de som rökte, utom för de som rökte mer än tio cigaretter om dagen. Resultaten är dock bara statistiskt säkerställda för kvinnor. 

– Resultaten visar att blodkärlen skadas hos unga som dricker alkohol och unga kvinnor som röker mycket. Att vi inte fann någon skillnad på icke-rökare och de som tidigare varit rökare indikerar att kärlen kan läka om man slutar röka vid så här unga år, säger Hugo Walford.

Han tror inte att unga förstår att deras drickande kan få konsekvenser på sikt.

– Unga kanske tror att deras drickande och rökande inte ger skador på sikt. Våra resultat visar emellertid att dessa beteenden kan sätta unga på en bana som leder till tidig stelhet i blodkärlen och framöver kan orsaka dem hjärt-kärlsjukdom och stroke.

Mer från Accent