Nya droger

Vardagsprat bästa sättet att upptäcka drogbruk

E-cigaretter, cannabis i godis och opioidläkemedel är preparat som är svåra att upptäcka för föräldrar.

Idag går det inte längre att förlita sig på att lukta på tonåringarnas kläder eller andedräkt för att avgöra om barnet har rökt eller druckit alkohol. Forskarstudenter från University of Rhode Island föreslår istället (i en artikel publicerad i the Lancet) att vuxna ska samtala mer med de tonåringar de har i sin närhet.

– Vad som är så annorlunda idag jämfört med tidigare generationer är att föräldrar inte kan lita på vad vi traditionellt sett som uppenbara tecken på att barnen har använt något. Allt oftare är tecknen mindre iögonenfallande än tidigare, säger Sarah Feldstein Ewing, professor och handledare för forskarstudenterna, i ett pressmeddelande. 

Även om unga i dag visar mindre intresse för tobak, alkohol, eller andra droger, så är droger idag mer tillgängliga än någonsin. Det mesta går att beställa på nätet. Därför kan varken föräldrar, eller andra vuxna som har ansvar för unga, slå sig till ro. Att använda droger är lika farligt för den växande hjärnan som tidigare. Och ett drogbruk som är svårt att upptäcka kan också växa utan att det märks förrän det börjar gå ut över skolresultat eller relationer.

Därför menar forskarstudenterna att vuxna måste öka sin kommunikation med tonåringarna. De har till och med utvecklat ett verktyg som ska hjälpa professionella att tala med unga. Men Sarah Feldstein Ewing betonar att ett enkelt sätt är att helt enkelt äta middag tillsammans. 

– Familjemedlemmar är ofta upptagna med arbete, skola, idrott och andra aktiviteter. Men poängen är om vi kan ordna dagliga tillfällen där vi möts och samtalar kommer det att vara lättare att upptäcka små förändringar i beteendet eller andra saker som förändrats.

– Det måste inte vara middagar, det kan lika gärna vara när man tar en promenad tillsammans, eller skjutsar dem någonstans. Om du som vuxen erbjuder ett forum för att prata om vardagliga saker blir det lättare både för ungdomarna och för dig att prata om droger, säger hon.

Mer från Accent