Förebyggande

Unga säsongsarbetare riskerar alkoholskador

Nio av tio unga säsongsarbetare i Åre har en riskabel alkoholkonsumtion. Nu satsar Trygg i Åre på att få en lugnare säsongsavslutning. UNF:are bekräftar bilden.

Mittuniversitetet har gjort en studie som visar att 92 procent av kvinnorna och 88 procent av männen bland de säsongsanställda i åldern 18 till 24 år har en riskkonsumtion av alkohol enligt AUDIT, ett instrument som WHO tagit fram för att identifiera riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion.

– De lever i en miljö där det är semester och fest för många. Dessutom tillhör de den åldersgrupp där alkoholkonsumtionen är som högst. Även bland studenter i samma ålder är alkoholkonsumtionen hög, säger Maria Warne, en av forskarna bakom studien till Accent.

Av studien framgår också att säsongsanställda kvinnors riskkonsumtion minskar när de blir äldre, medan männens är mer åldersoberoende.

– Män fortsätter med en ganska hög konsumtion medan kvinnornas minskar kraftigt. Det kan handla om ökad ansvarskänsla. För män kanske det är svårare. Att dricka ingår mer i maskulinitetsnormen, säger hon.

Undersökningen, som ingår i en större satsning för att minska riskerna med alkohol, har initierats av Åre kommun och näringslivet i Åre. Projektet, som kallas Trygg i Åre, finansieras av Folkhälsomyndigheten.

– Även om de flesta har det här jobbet en kort tid så finns fortfarande risken att någon fastnar i ett beroende. Men ännu större är risken att de inte är i skick att sköta sitt jobb eller att de skadar sig i arbetet, säger Maria Warne.

Helt enkelt är det inte för arbetsgivaren heller.

– Cheferna har i flera fall själva börjat som säsongsanställda och har en bild av att det är så här det ska vara. Dessutom är det många av dem som säger att de själva drack ännu mer när de var säsongsanställda. Vilket kanske kan stämma med tanke på att alkoholkonsumtionen bland unga minskat på senare år, säger hon.

En svårighet för arbetsgivaren är att de inte hinner lära känna medarbetarna.

– De arbetar bara några månader åt gången. Det är inte alltid arbetsgivaren hinner uppfatta om någon har problem. Nästa säsong kanske de jobbar någon annanstans. Det här är ett sätt att leva för många och de hoppar ofta mellan orter. Även om de kommer tillbaka till samma arbetsgivare nästa säsong kan chefen vara en annan, säger Maria Warne.

För de äldre är situationen lite annorlunda.

– De har oftare hållit på länge. De kanske också bor på orten permanent. De yngre bor tillsammans i personalboenden och då är det svårt att hålla sig undan om det är fest. För många är det också första gången de är hemifrån Det kan vara både spännande och skrämmande. Enligt arbetsgivaren finns det en grupp som satsar hårt på skidåkningen. De upptäcker snart att det inte är så bra att festa hela tiden, säger hon.

I studien tittade forskarna även på arbetsvillkorens roll för alkoholkonsumtionen. Forskarnas slutsats är att även om stressigt arbete på oregelbundna tider kan spela en viss roll så är det normen att dricka som måste angripas i det förebyggande arbetet.

Niklas Ehrlich, 20, är medlem i UNF och jobbar den här säsongen som skiduthyrare i Norge. Han bekräftar bilden.

– Det är mycket fester. Jag jobbar på en liten ort så alla känner alla och blir bjudna på alla fester. Och det finns inte så mycket annat här att göra på kvällarna, säger han till Accent.

Han tycker ändå att det fungerar ganska bra att vara nykter i den alkoholtäta miljön.

– Jag känner mig inte obekväm utan är trygg i min nykterhet. Men när det handlar mer om alkohol än om att umgås tycker jag att det blir lite mycket, säger han.

Niklas Ehrlich går inte heller på alla fester.

– Jag har ett jobb att sköta och då har man en bra anledning att gå hem och lägga sig i tid, säger han.

Malin Bergqvist är folkhälsosamordnare i Åre kommun och leder projektet ”Trygg i Åre – arbetsgivare mot droger”. Inför säsongsavslutningen, som brukar innebära extra mycket festande, genomför de kampanjen ”Bästa efterfesten”.

– Kampanjen riktar sig till anställda. Vi visar på alternativ till att festa och påminner om att det finns annat att göra: kanske är nästa dag en fantastisk skiddag, säger hon.

Inom projektets ram har ett antal aktiviteter riktade till arbetsgivare genomförts, bland annat flera utbildningar med både lokala och inbjudna föreläsare utifrån.

– Det viktigaste vi gjort är en nog den gemensamma alkoholpolicyn. Den tog lite tid att få fram, men den är gediget genomarbetad och många arbetsgivare står bakom den. Vi har många småföretagare i kommunen med få anställda. Tanken med vårt arbete är att ge dem verktyg och nätverk som sänker trösklarna för att ta upp frågorna, säger Malin Bergqvist.

På baksidan av den tryckta policyn finns en lång lista på kontaktpersoner som kan vara till hjälp om en akut situation uppstår.

– Vi vill att det ska vara enkelt att göra något och att arbetsgivarna ska vara väl förberedda om det händer något. Det är viktigt att det enkelt och snabbt går att få hjälp och stöd, säger hon.

Projektet Trygg i Åre – arbetsgivare mot droger har pågått sedan 1 januari 2014 och tar slut sista december i år.

– Vi ägnar en del tid just nu åt att planera hur vi ska fortsätta jobba i projektets anda. Alla är överens om att vi måste fortsätta och då spelar nätverket en viktig roll. Att ha andra att diskutera och dela erfarenheter med är nödvändigt, säger hon.

Fotnot: Åre by har ca 3 000 invånare. Under vintersäsongen tillkommer ca 1 500 säsongsanställda.

Mer från Accent