Narkotika

Så ska narkotika på krogen stoppas

I veckan certifierades tre krogar i Östersund för sina åtaganden i kampen mot narkotika. Bakom certifieringen står det nationella nätverket Krogar mot knark.

Nätverket Krogar mot knark arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö, bland annat genom att utbilda och certifiera krogar och kommuner i insatser som ska stoppa narkotikabruk. Krogar mot knark består av representanter från krogar och myndigheter i 60-tal svenska kommuner och har funnits sedan 2008. Certifieringen innebär att krogarna uppfyller en rad kriterier som satts upp av Krogar mot knark (se lista längre ned), och som bevis på detta får de en guldfärgad plakett att sätta upp i entrén.

Simon Holmesson, politisk sekreterare för alkohol- och narkotikafrågor i IOGT-NTO ser positivt på nätverkets arbete:

– Det är väldigt positivt när det görs insatser som ger ökad kunskap i miljöer där det finns narkotika.

Han betonar dock vikten av att polisen och andra aktörer fortsätter att lägga resurser på förebyggande arbete.

– Det är viktigt att insatserna följs upp i samverkan med rättsväsendet så att ansvaret inte läggs över på krogpersonalen, säger Simon Holmesson.

Kriterier som krogarna ska uppfylla

Krogmiljöronder. Krogen skall med en representant från kommunens referensgrupp och utifrån ett standardiserat dokument titta över vilka fysiska förändringar man kan göra i lokalerna för att försvåra användande och hantering av narkotika. En rond skall göras på dagtid och en rond på kvälls/nattetid.

Policyarbete. Samtliga krogar skall ha ett aktivt policyarbete gällande narkotika på krogen. Ett policydokument och en handlingsplan kopplad därtill tas dram nationellt pch skall användas i möjligaste mån av varje enskild krog. Både förebyggande arbete och rehabilitering skall tydligt definieras.

Samarbete med polisen. Krogen skall samverka med polisen för att motverka narkotikaförekomst i och i anslutning till deras lokaler. Dels genom att kontakta dem vid narkotikaproblem men även gärna vid till exempel renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer för att tillsammans se över planeringen av den fysiska miljön.

Utbilda personal. Krogen skall utbilda sin personal. Lägsta kravet är att man utbildar nyckelpersoner, vilka definieras tydligt i policy och handlingsplan. Exempel på nyckelpersoner är krögare, drift/restaurangchef, serveringsansvariga. Utöver det är även serveringspersonalen starkt rekommenderade att deltaga i narkotikautbildning.

Källa: Krogar mot knark.

Den kommun som uppfyller vissa kriterier kan certifieras som en Krogar mot knark-kommun.

Mer från Accent