Langning

Ny kampanj ska stoppa langning

Pojkvän, flickvän, kompis eller kompis syskon hjälper minderåriga att skaffa alkohol. Därför ska nu CAN, tillsammans med länsstyrelserna i storstadslänen, dra i gång en informationskampanj.

Målgruppen för kampanjen är unga vuxna 20-25 år och syftet är att de ska avstå att köpa ut alkohol till minderåriga.

– De senaste årens insatser för att föräldrar inte ska bjuda sina minderåriga barn på alkohol har sannolikt haft effekt, allt färre elever uppger att de får alkohol den vägen. Några liknande insatser har inte genomförts mot den grupp som är den vanligaste källan, nämligen unga vuxna. Det vill vi ändra på, säger Anna Raninen, chef för Kommunikation & Samverkan vid CAN.

Exakt hur kampanjen kommer att se ut är inte bestämt ännu.

– Vi fick precis veta att vi fått pengar. Nu ska vi tillsammans med länsstyrelserna besluta exakt vad vi ska göra, men vi kommer att jobba med PR och sociala medier, säger Anna Raninen till Accent.

Hon påpekar att kampanjen inte kommer att utformas på samma sätt i alla tre länen.

– Vi har gjort en förstudie som visar att förutsättningarna är lite olika och då ska vi akta oss för att dra alla över en kam, säger hon.

Förstudien visade också att anledningarna både till att man köper ut och att man inte vill göra det är egoistiska och handlar om att man inte orkar stå emot tjat eller att man kan åka fast, att det är dyrt eller besvärligt.

– Vi kommer nog att rikta in oss på konsekvenserna för den man köper ut till, säger Anna Raninen.

Kampanjen ska pågå under 2014 och 2015.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer