Förebyggande

Kommunerna som sparar miljoner på att förebygga

Kommuner som satsar på förebyggande insatser riktade mot unga sparar miljoner. Det visar två färska studier.

Uppsala universitet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm gjort en samhällsekonomisk utvärdering av det ”främjande och förebyggande arbetet” i två av länets kommuner; Botkyrka och Norrtälje.

Systematiska satsningar på bland annat trygg skolmiljö, drogförebyggande arbete och föräldraskapsstöd, har minskat antalet våldsbrott och fler unga har gått klart gymnasiet. 

– Kostnaderna för våld, ohälsa och utanförskap är stora och påverkan på både individer och samhälle är påtagliga. Botkyrka och Norrtälje är kommuner som har prioriterat det främjande och förebyggande arbetet. De har väl uppbyggda strukturer för ett samordnat arbete och kunnig personal som vet vilka insatser och metoder som har stöd i forskning vilket spelar in i det goda resultatet, säger Kajsa Lönn Rhodin, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm, i en kommentar till rapporten på Länsstyrelsens hemsida.

Utvärderingarna visar bland annat att antal elever med gymnasieexamen ökat i Botkyrka sedan satsningen på våldsförebyggande arbete, med uppskattade besparingar på uppemot 200 miljoner kronor fram tills att individerna blir 65 år. 

I Norrtälje har antalet anmälda brott minskat efter att man påbörjat arbete med förebyggande insatser i anslutning till skolavslutningar, vilket beräknas ha sparat in upp till 28 miljoner kronor över en tioårsperiod. Det minskade narkotikabruket i Norrtälje sparar in över 5 miljoner kronor per år.

Norrtälje kommun har utsetts till landets bästa kommun när det gäller förebyggande arbete, 2014 och 2017. Något som gjorde att Accent reste dit våren 2018 för att på plats ta reda på hur de gjorde. Så här sa Marita Bertilsson, chef för Trygg i Norrtälje kommun, då:

– Egentligen är det ganska enkelt. Det behövs inte så mycket för att få resultat. Samsyn, samverkan och gemensamt mål är nycklarna till framgång. En person kan inte göra något, men tillsammans kan man göra mycket. 

Folkhälsomyndigheten har i dagarna presenterat ett nytt kunskapsstöd för hur man ska lyckas med ANDTS-arbete, förebyggande insatser.

Mer från Accent