Covid 19

IOGT-NTO-rapport: Extra utsatta under pandemin

Coronapandemin slår hårt mot de allra mest utsatta, enligt en ny IOGT-NTO-rapport.

– Det är viktigt att det förebyggande arbetet inte får stå tillbaka när samhället ställer om och hanterar det akuta, säger Emilia Pettersson, politisk sekreterare i IOGT-NTO.

Coronapandemin påverkar vardagen för de allra flesta. Men en del grupper har drabbats hårdare än gemene man – i en rapporten Utsatta grupper extra utsatta under coronakrisen har IOGT- NTO klarlagt hur personer med beroenden, bostadslösa och stödverksamhet påverkas i pandemins spår.

Rapporten syfte är att lyfta en problematik som kanske inte var så synlig i början av pandemin, utan som riskerar att dyka upp långt senare.

– Jag ser det som andrahandsskador av pandemin, som inte får samma fokus när man akut måste ta tag i smittspridningen i samhällets alla verksamheter. Men ökad psykisk ohälsa, våld i nära relationer eller missbruk kommer synas i ett senare skede och kan få långt större konsekvenser på längre sikt, säger Emilia Pettersson.

Det kan till exempel handla om människor som utvecklar eller faller tillbaka i ett missbruk till följd av isolering, eller barn som far illa av vuxnas missbruk och sedan själva utvecklar ett missbruk. Omfattningen av konsekvenserna är svåra att förutspå, menar Emilia Pettersson.

Emilia Pettersson. Foto: Privat

– Det viktigaste av allt är att det förebyggande arbetet inte får stå tillbaka när samhället ställer om och hanterar det akuta. Det kan komma att stå oss dyrt i framtiden och orsaka mycket lidande i onödan.

Rapporten är ingen vetenskaplig studie, utan en sammanställning, där syftet är att skaffa underlag för diskussioner och handlingsplaner i regioner, kommuner och civilsamhället.

Emilia Pettersson menar att det är viktigt att uppmärksamma personer inom vård- och omsorgsverksamheter, samt tjänstemän och politiker i kommuner och regioner på att den här typen av problem kan komma att öka.

– Det behövs en medvetenhet och en strategi för att kunna hantera det framöver. Där behövs nya vägar till samarbeten över gränserna och sätt för kommuner och regioner att hantera en ökad press.

I rapporten konstaterar hon att alkoholkonsumtionen generellt brukar minska i befolkningnen under ekonomiska nedgångar, samtidigt som intensivkonsumtionen ökar i vissa grupper. Mycket tyder på att ändrade rutiner har påverkat konsumtionsmönstret i befolkningen, och region Stockholm räknar med fler självmord, fler fall av depression, och ökat missbruk efter coronapandemin.

Dessutom ser man ett ökat tryck på beroendevården runt om i landet, och kommuner, behandlingshem och organisationer larmar om ett ökat tryck hos ideella aktörer. Flera organisationer Emilia Pettersson varit i kontakt med berättar om att efterfrågan på matkassar, tak över huvudet och andra former av bistånd ökar.

 Är det något som överraskar dig som du tagit med dig när du skrivit rapporten?

– Jag är inte förvånad över att se att människor lider i denna svåra tid. Men det som sköljde över mig som en våg var just omfattningen av lidandet. Så många som inte nås av det stöd de är så beroende av, såsom luncher för bostadslösa, AA-möten för de som blivit nyktra, eller sommarlägret för barn i familjer där det finns missbruk. Det är så många som blivit av med livsviktiga sociala sammanhang. Det är svårt att ta in omfattningen av det, säger Emilia Pettersson.

Mer från Accent