Junis

Fortfarande nås få barn av kommunernas stöd

Årets kommunrapport från Junis visar att många kommuner önskar fortsatt samverkan mellan olika instanser. Tendensen tycks också vara bättre strukturer kring bemötandet av barn i riskmiljö. Men fortfarande nås få barn av kommunernas stöd.

Det har inte hänt så mycket de senaste åren vad gäller antalet barn som får hjälp via kommunernas stödgrupper – trots att 90 procent av alla kommuner erbjuder olika typer av stödinsatser. 2 615 barn deltog förra året i en kommunal stödinsats. Men kunskapen och medvetenheten verkar ändå ha har ökat hos kommunerna sedan Junis första rapport 2004.

– Fler erbjuder stöd och förstår vikten av ökat samarbete och samverkan mellan kommunala instanser. Men problemet är fortfarande hur man ska nå ut till barnen. Vissa kommuner erbjuder stöd, men har inga barn som deltar. Där finns det mycket att jobba med, säger Mona Örjes, förbundsordförande på Junis.

Hon menar att det är viktigt att skapa strukturer och rutiner hos kommunerna för att ”se” barnen och deras behov. Ett positivt exempel som hon vill lyfta fram är Beroendecentrum i Stockholm, där man håller bra barnfokus. Bland annat har man utsett barnombud och i planeringen tas det alltid hänsyn till barnen.

– En sådan enkel sak som att ha ett barnanpassat väntrum är att ha barnens behov i fokus, säger Mona Örjes och ger ett annat exempel på hur man kan skapa strukturer och medvetenhet kring barn i riskmiljöer.

– Genom att i alla klasser i skolan och med personalen berätta om hur man kan och ska göra om man upptäcker att ett barn far illa. Alla får information om vad man ska göra om det börjar brinna. Men här finns ingen kunskap alls.

Även om siffrorna kan tyckas deppiga, så kan det vara så att några barn får stöd och hjälp från andra håll, exempelvis kyrkan, menar Mona Örjes.

Hon hoppas och tror att Junis återkommande enkät till kommunerna – som inte bara skickas till socialchefen i kommunen utan numera även till kommunstyrelsens ordförande och många andra politiker och tjänstemän – kan bidra till en ökad medvetenhet om de här frågorna.

– Kommunerna kan inte bortse från våra frågor och kanske det tänds ett ljus och man börjar jobba mer strukturerat och målmedvetet kring dessa frågor.

Hon tycker att det är bra att tre av fyra kommuner fortsätter att uttrycka en vilja till ökat samarbete mellan kommunala instanser.

– Det är steg i rätt riktning, säger Mona Örjes.

Läs Junis kommunrapport här.

Mer från Accent