Låt narkotikadebatten bli saklig

För en tid sedan krävde elva personer i ett upprop att alla som riskerar att bli vittne till en överdos ska få tillgång till Naloxon; en medicin som kan rädda livet på den som tagit en överdos.

Uppropet i sig är inte sensationellt, alla vill rädda liv, det märkvärdiga är vilka som undertecknat det. Där finns personer från organisationer som traditionellt anses stå på motsatta sidor i narkotikadebatten. I den här frågan är man eniga och då gör man gemensam sak. Det är ett utmärkt initiativ – men är det inte så det alltid borde vara?

Alla som är engagerade i narkotikapolitik vill undvika att människor fastnar i beroende, blir sjuka eller dör av droger. Däremot finns det många olika åsikter om hur vi ska nå dit.

Några få sätter individens frihet så högt att de tycker att alla ska få använda vad de vill, i vilken utsträckning de vill. Den andra ytterligheten är de som vill spärra in, eller till och med döda (Duterte på Filippinerna) människor som använder narkotika.

Ingen av dessa ståndpunkter förekommer i den seriösa narkotikapolitiska debatten i Sverige. Trots det bidrar många, kanske de flesta av oss, till att försöka peta in ”motståndarna” i ett av de två extrema hörnen.

Hur vore det om vi kunde sluta med det och dessutom sluta låsa oss fast i ideologiska övertygelser, så att vi i stället kan ta till oss nya rön och kanske till och med byta ståndpunkt?

I dag är den narkotikapolitiska debatten så starkt färgad av ideologi att det är svårt att lita på något man läser eller hör – inte ens forskningen går fri. Det är olyckligt och för inte utvecklingen framåt.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer