Elsparkcyklar

Värre skador med alkohol

De flesta olyckorna sker på helger – ofta i samband med alkohol.

Det sambandet finner en studie som tittat på elsparkcykelolyckor vid fyra akutmottagningar i Berlin under ett halvår. Forskarna efterfrågar nu striktare reglering av cyklarna. Det rapporterar Eureka Alert.

Under de sex månaderna som studien pågick vårdades 248 patienter vid de fyra akutmottagningarna efter att ha råkat ut för olyckor med elsparkcykel. Vid två av mottagningarna fick patienterna fylla i en enkät om deras erfarenheter med elsparkcyklar, om de druckit innan olyckan, om de hade körkort och om de burit hjälm.

Patienterna hade en medelålder på 29 år, och de flesta som skadat sig var mellan 26 och 40 år gamla. En sjättedel var lokalbor och de övriga var turister. Två tredjedelar hade körkort och ungefär hälften hade tidigare kört elsparkcykel.

En femtedel av patienterna hade druckit alkohol innan olyckan. Av dessa hade en tredjedel ådragit sig någon form av traumatisk hjärnskada. Det var fem gånger troligare att en patient som druckit alkohol hade fått en hjärnskada. Och det var dubbelt så troligt att dessa patienter behövde läggas in på sjukhus.

De flesta olyckorna ägde rum under sommarmånaderna, oftast på eftermiddagen. Nästan en tredjedel av olyckorna inträffade mellan klockan 18 och midnatt. Helger var extra vanliga olyckstillfällen, 58 procent av olyckorna ägde rum på en helg.

Det vanligaste sättet att skada sig var helt enkelt att tappa kontrollen över elsparkcykeln. Att trilla av på grund av bristande uppmärksamhet, att föraren försökt styra med en hand, hoppa från en trottoar eller köra för fort.

En fjärdedel av patienterna behövde läggas in på sjukhus efter sin olycka, och 57 patienter behövde opereras. Bara 1 procent av patienterna hade haft hjälm på sig vid olyckstillfället. Forskarna bakom studien vill nu se tydligare regler kring elsparkcyklar:

”Till exempel att bära hjälm, att man måste ha fyllt 18, inte får ha druckit alkohol och att man ser till att följa trafikregler, som att inte köra på trottoarer”, skriver de.

Mer än varannan storstadsbo tycker att det är elsparkcyklisterna som har sämst beteende i trafiken och en majoritet i Stockholms stad har en negativ inställning till elsparkcyklarna. Det visar en Sifo-undersökning från Kvdbil respektive en enkätundersökning från Stockholms stad.

Mer från Accent