Elsparkcyklar

Alkolås och tidsgräns förslag mot olyckor

Akutläkare larmar om fler allvarliga olyckor på elsparkcyklar med människor som kört berusade. Anders A. Andersson, IOGT-NTO Öst, vill se restriktioner.

Elsparkcykel har blivit ett vanligt sätt att ta sig hem under sommarnätterna – och antalet olyckor har ökat kraftigt.

På Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm har det under helgerna i snitt kommit in 5-6 personer per natt som skadats när de kört elsparkcykel (På vardagarna handlar det om 1-2 personer dagligen).

Johan Raxell. Foto: Johan Adelgren

– Den absoluta majoriteten är berusade och olyckorna sker ofta efter midnatt. Ofta i samband med att man ska hem från krogen. Att köra elsparkcykel berusad i mörker är en riktigt dålig kombination, säger Johan Raxell, läkarchef Södersjukhusets akut.

Skadorna är sällan livshotande, men ändå allvarliga. De flesta landar på ansiktet eller axlarna i relativt hög fart, enligt Johan Raxell:

– En del får frakturer i ansiktsskelettet och slår ut tänderna i asfalten. Många får ärr för livet, eftersom ansiktet blir som en krockzon för hjärnan. Vi fixar ärren och sårskadorna så gott vi kan, men tänderna är svårare att återställa.

Anders A. Aronsson, ordförande i IOGT-NTO Öst, tycker att olycksstatistiken är mycket oroande och att det är det bra att frågan uppmärksammas.

– Olycksriskerna är uppenbara när många kör berusade hem på kvällen.  Frågan är särskilt aktuell i IOGT-NTO Öst som omfattar Stockholms, Sörmlands och Uppsala län, med många elsparkcyklar i de stora städerna, säger han.

Men han menar att det är en nationell fråga.

– Vi kan börja driva frågan, och sedan ta det vidare med förbundets resurser för alkoholpolitisk opinionsbildning, säger han.

Anders A. Aronsson ser flera tänkbara åtgärder:

– Man måste se över vad som kan göras åt problemet: kanske skulle man sätta alkolås på elsparkarna, kanske behövs ny lagstiftning, eller ska man ställa högre krav på företagen som tillhandahåller dem?

– En av våra huvuduppgifter i IOGT-NTO är att driva opinion i frågor där vi ser att något behöver åtgärdas – sedan behöver vi inte komma med de exakta lösningarna. Vi kan påpeka, uppmärksamma, ta kontakt med riksdagsledamöter och ansvarigt statsråd.

I fjol registrerades 490 olyckor med elsparkcyklar i Sverige enligt en undersökning från Statens väg- och transportforskningsinstitut, rapporterar SVT. En rejäl ökning jämfört med 2018, då endast 15 olyckor med fordonen registrerades.

2020 års nationella statistik efter, eftersom sjukhusen inte rapporterat trafikrelaterade olyckor på samma sätt som tidigare under pandemin.

En färsk forskningsrapport från Folksam bekräftar också att antalet olyckor med elsparkcyklar ökat, och att många olyckor sker helgnätter när människor kör berusade.

Enligt forskningen inträffade nära hälften av olyckorna nattetid, och tidigare studier har visat att 37-48 procent av de som var inblandade i olyckor med elsparkcykel hade alkohol i blodet.

I rapporten föreslår forskarna därför att man skulle kunna tänka sig en begränsning av vilka tidpunkter på dygnet som elsparkcyklar ska gå att hyra för att motverka den typen av olyckor.

Anders A. Aronsson. Foto: Privat

Ander A. Aronsson påpekar att även om följderna är svårast för den individ som drabbas så blir det också konsekvenser för samhället:

– Det mest tragiska är såklart att många skadar sig eller får vanprydande ärr. När man sedan börjar tänka på den ökade samhällsbelastningen, inom sjukvård, med försäkringskostnader och annat, blir det ännu mer tydligt att det är viktigt att ta tag i den här frågan.

Transportstyrelsen utreder nu frågan om elsparkcyklar på uppdrag av regeringen. Utredningen, med förslag på eventuella regeländringar, ska vara klar 1 mars 2021.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer