Norden

Var fjärde finländare oroar sig för andras drickande

Allra vanligast är att oroa sig för en kollega eller klasskamrat. Många oroar sig också för äldre generationer.

Mer än 25 procent av finländarna har under det senaste året oroat sig för en närstående persons drickande, enligt en ny studie. Vanligast är att oroa sig för en kollega eller klasskamrat – det gör 37 procent av de som oroar sig. 25 procent oroar sig för en familjemedlem som bor i ett annat hushåll.

18 procent oroar sig för föräldrar, eller far- och morföräldrar. Det rapporterar Helsinki Times.

Det är vanligare att män oroar sig för vänners, kollegors och klasskamraters drickande, medan kvinnor oroar sig mer för närstående i andra hushåll.

Det är däremot endast 8 procent som bedömer att deras närstående dricker mer nu än före pandemin. 16 procent svarar att deras närstående dricker mindre idag.

Mer från Accent